"Det kan ha varit mord"

NYHETER

Rättsliga rådet: Oklart hur pastorns första hustru dog

Knutbypastorns första fru Helénes död i badkaret kan ha varit en olycka, men hon kan lika gärna ha mördats.

De dödliga skadorna behöver inte ha uppkommit i badrummet, kroppen kan ha flyttats efter Helénes död.

Det framkom i beskedet från Socialstyrelsens rättsliga råd i dag.

Foto: Pastorns första fru Heléne.

Åsikterna om hur pastorns första fru Heléne dog fortsätter att spreta åt flera håll.

I Socialstyrelsens utlåtande står det att Heléne inte avsiktligt kan ha orsakat skadorna själv. Självmord är alltså uteslutet.

Däremot kan de ha uppkommit av ett fall.

Men ingenting kan säkert fastslås.

Skadorna kan lika gärna kan ha uppkommit "genom annans handaverkan", skriver professorn i rättsmedicin Peter Löwenhielm i utlåtandet.

Kan ha mördats utanför badrummet

Enligt socialstyrelsens experter behöver heller inte skadorna ha uppkommit i badkaret. Kvinnan behöver inte ens ha dött i badrummet.

Skallskadans utseende gör att det är möjligt att skadan inte alls har orsakats av badkarsvredet utan kan ha uppkommit på annan plats. Där skiljer sig Socialstyrelsens experter från de som tidigare har utttalat sig.

Kan försvåra processen

När kvinnan hittades i badkaret innehöll hennes blod en dödlig dos av smärtstillande läkemedel. Det hindrar dock inte att hon kan ha varit vid medvetande och handlingskapabel, enligt Löwenhielm.

Rättsliga rådets ordförande hovrättslagmannen Göran Ewerlöf tror nu att Löwenhielm kommer att kallas till Uppsala tingsrätt för att vittna.

– Men jag skulle tro att yttrandet försvårat tingsrättens arbete snarare än förenklat det. säger han till TT.

Paus i rättegången

För en månad sedan tog förhandlingarna i Knutbymålet paus. Då begärde rätten ett utlåtande från Socialstyrelsen – frågan var om Knutbypastorns första frus död i badkaret i december 1999 var en olycka eller inte. Enligt pastorn ramlade hustrun och slog huvudet i badkarskranen. Åklagarna däremot anser att pastorn fått i Heléne en stor dos värktabletter och sedan slagit hennes huvud i kranen.

Dödsfallet avskrevs

Dödsfallet avskrevs först som en olyckshändelse, men efter pastorns andra frus död togs frågan upp igen. Åklagarna hävdar att pastorns motiv vid de båda fruarnas död var att han ville gifta om sig med sina älskarinnor utan att ta ut skilsmässa.

Experter oense

Socialstyrelsens rättsliga råd har ombetts att komma med sitt utlåtande efter att experterna varit oeniga om Helénes död. En av de sakkunniga, professor Olle Nilsson, hävdar att skadan i den första hustruns huvud inte kan ha orsakats av ett fall. Rättsläkaren som obducerade henne efter dödsfallet menar dock att det kan ha varit en olycka. Två andra expertutlåtande har gett stöd åt varsin sida av saken.

Ville få klarhet

Helénes familj hade hoppats att rättsliga rådet skulle gå på Olle Nilssons linje.

Helénes pappa, Ingvar Johansson, säger om rättsliga rådets utlåtande:

– Jag hade trott att vi skulle få klarhet. Det var lite dåligt att de inte kan ta ställning. De verkar lite försiktiga, säger han till Aftonbladet.

Nu återstår det för åklagarna att visa att pastorn är den skyldiga. Utan vittnen eller teknisk bevisning kan det bli svårt.

Rättegången ska enligt plan avslutas på fredag, eller måndag nästa vecka med slutpläderingar.

Tidigare artiklar

Tove Wennergren, Anna-Maria Carnhede