Problem i USA sänkte Electrolux vinst

NYHETER

Bolaget tappade 27 procent under första halvåret

Problemen i USA sänkte Electrolux vinst för andra kvartalet med drygt en miljard kronor.

Därför läggs bland annat dammsugarfabriken i El Paso med 850 anställda ned.

Bolagets vinst föll med 27 procent till drygt 1,7 miljarder kronor första halvåret. Det var sämre än väntat och Electroluxaktien backade med 3 procent efter det att delårsrapporten presenterats på fredagsmorgonen.

Men knappt hälften av vinstfallet beror på engångskostnader för nedläggningen av fabriken i Västervik och kostnader för förlikningen efter en dammsugartvist i USA.

Nöjd - trots allt

Electroluxchefen Hans Stråberg är trots vinstfallet nöjd med resultatet.

– Vi har levererat vad vi sade att vi skulle göra i en tuff marknad och resultatet är i linje med vad vi förväntat oss.

Electrolux dammsugartillverkning i USA brottas med stora problem. Konkurrenterna erbjuder allt fler billiga modeller.

– Vi lägger ned dammsugarfabriken i El Paso i Texas med 850 anställda och rationaliserar kraftigt i administrationen där. Det kommer att kosta 150 miljoner kronor, säger Hans Stråberg.

– Vi kommer också att öka andelen inköp av komponenter och material från lågkostnadsländer från 20 till 27 procent.

Besparingar i Asien

Även i Asien fortsätter Electrolux att spara pengar genom att sjösätta en nytt besparingsprogram till en kostnad av 250 miljoner kronor.

Verksamheterna i Kina och Indien går fortfarande med förlust, men ska inom ett år börja redovisa vinst igen enligt Hans Stråberg.

Lönsamheten i Australien pressades av sänkta tullar och den allt starkare lokala valutan. Men besparingar och satsningar på nya produkter ska förbättra lönsamheten där hoppas Hans Stråberg.

Däremot gick det bättre för vitvaror i Europa och USA.

Och efterfrågan på utomhusprodukter för konsumentmarknaderna i Europa och USA har i stort sett varit oförändrad.

Satsar i lågprisländer

Electrolux ska investera cirka 500 miljoner kronor i en ny fabrik för tvättmaskiner och cirka 275 miljoner i en ny fabrik för diskmaskiner. Fabrikerna kommer att ligga i Östeuropa och tillverkningen vid de båda enheterna beräknas komma i gång 2005/2006.

Styrelsen har också beslutat att investera cirka 300 miljoner kronor i en ny fabrik för kylskåp i Thailand.

Vidare kommer antalet nya produkter som introduceras att vara väsentligt fler i år än i fjol.

Electrolux står fast vid att rörelseresultatet för helåret blir något sämre än för 2003 exklusive jämförelsestörande poster.

– Det är tuffare situation när det gäller stålpriserna. Men vi räknar med att kunna möta det med besparingar och effektiviseringar och nya produkter.

Trots att antalet asbeststämningar mot företaget i USA fortsätter öka hävdar Hans Stråberg att han fortfarande sover gott om natten.

CG Ström/TT