Knutbyhändelserna kastar skugga över pingströrelsen

NYHETER

Händelserna i Knutby har allvarligt skadat tilltron till pingströrelsen.

– Det är jag övertygad om, säger Sten-Gunnar Hedin, föreståndare i Filadelfia Stockholm och officiell talesman för Pingst, samverkansorgan för landets pingstförsamlingar.

Foto: Händelserna i Knutby har inte bara skadat pingströrelsen utan hela den kristna kyrkan, anser Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Filadelfiakyrkan i Stockholm.

Enligt Sten-Gunnar Hedin var de fällande domarna mot pastorn och barnflickan väntade.

– Jag anade detta när pastorn inte fick lämna häktet. Men jag tror att domen kommer att överklagas, säger Hedin.

Han anser att de uppmärksammade händelserna i Knutby inte bara har skadat pingströrelsen utan hela den kristna kyrkan. En bidragande orsak till detta är att många kristna begrepp har använts på ett felaktigt sätt av församlingen och sedan citerats av medier.

”Klassiska begrepp har missbrukats”

Som exempel nämner Hedin begreppet Kristi brud. Det blev snabbt populärt i tidningstexter och på löpsedlar.

– Många viktiga och klassiska begrepp har missbrukats och skadats. Det kommer att ta tid att återskapa förtroendet för dessa, konstaterar Hedin.

Han beklagar speciellt de drabbades familjer och de unga kristna som flyttat till Knutby i tron om att där finna en god gemenskap och en levande församling.

– De flesta som flyttade dit var unga entusiaster som ville skapa ett idealsamhälle. Och så var det en varböld, en avgrund som öppnade sig.

Han är ändå positiv och tror att tragedin kan föra något gott med sig. Det gäller att lära av misstagen.

– Församlingarna är självständiga och viktiga beslutande instanser som inte får lämna över ansvaret för styrningen till en liten elitgrupp.

Församlingens beslut

Att andliga ledare utnyttjar sin ställning och brister i moral händer då och då. En präst inom Svenska kyrkan som anses olämplig kan obehörigförklaras efter beslut av stiftet. Inom pingströrelsen är det de olika församlingarna som utser och anställer pastorerna.

– När det gällde Knutby fanns det ingenting vi från centralt håll kunde göra vad gäller anställningarna. Vi kunde endast markera vår inställning, säger Hedin.

Hur ska pingströrelsen kunna återskapa förtroendet?

– Genom att tydligt markera att vi tillsammans med andra goda krafter vill bygga det goda samhället. Vi ska klara det med en kombination av sunt förnuft, andlighet och levnadsvisdom.

Församlingen i Knutby är inte längre en pingstförsamling.

Läs också:

Ewa Lindén/TT