Samtliga partier vill straffa rymning

NYHETER

126 personer har rymt hittills i år

Samtliga riksdagspartier anser att rymning borde vara straffbart, uppger Ekot.

Även justitieminister Tomas Bodström vill ha en lagändring som innebär längre straff.

Hittills i år har 126 personer rymt från någon av kriminalvårdsanstalterna i Sverige. Det är i dag inte brottsligt eller straffbart att rymma. Enda konsekvensen blir att antalet dagar i frihet läggs till det redan utdömda fängelsestraffet. Kriminalvården har möjlighet att straffa den som rymmer genom att till exempel dra in permissioner eller placera rymlingen på isoleringsavdelning, men där går gränsen.

Efter att Tony Olsson lyckats skjuta sig ut från Hall vill nu samtliga riksdagspartier göra rymning straffbart, enligt en rundringning som Ekot gjort.

Justitieminister Tomas Bodström vill att rymning ska ge längre straff och menar att det kan handla om flera års fängelse.

- Det kan ju bli mycket kännbart, säger Bodström till Ekot.

- Det får inte vara så att man inte förlorar något på att rymma.

Moderaternas Beatrice Ask har länge velat ha påföljd. Hon menar att det är viktigt att rymning blir straffbart och tycker att regeringens kriminalpolitik är mesig.

Även folkpartiet har sedan tidigare krävt straff för rymning och centern vill också se en rättslig påföljd.

Vänsterpartiets justitieråd Alice Åström menar att det inte är helt otänkbart att rymning blir brottsligt.

Även miljöpartiet är försiktigt positiva och vill diskutera frågan.

- Det skulle bli svårt att motivera människor som är dömda till livstids fängelse att låta bli att rymma, säger Leif Björnlo, partiets representant i justitieutskottet, till Ekot.

- Men vi ska nog kunna komma fram till att det ska bli en konsekvens av att man avviker.

Thomas Bodström tillsatte nyligen en utredning med uppdrag att utreda hur rymning ska kriminaliseras. Utredningen leds av förre rikspolischefen Björn Eriksson.

Caroline Olsson