Nyheter

Oppositionen: Vi ska stoppa Fas 3

Av: 

Eric Thorsson

NYHETER

S,V, MP och SD överens

”Inte en dag för tidigt” Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill förhindra att fler hamnar i Fas 3 – det kritiserade system där folk får arbeta utan lön eller placeras i ren förvaring och får göra meningslösa uppgifter. Från vänster Josefin Brink (V), Ylva Johansson (S) och Mehmet Kaplan (MP) som är ledamöter i arbetsmarknadsutskottet.
”Inte en dag för tidigt” Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill förhindra att fler hamnar i Fas 3 – det kritiserade system där folk får arbeta utan lön eller placeras i ren förvaring och får göra meningslösa uppgifter. Från vänster Josefin Brink (V), Ylva Johansson (S) och Mehmet Kaplan (MP) som är ledamöter i arbetsmarknadsutskottet.

Oppositionspartierna ska försöka stoppa nya långtidsarbetslösa från att slussas in till praktikplatser i fas 3.

Trots att regeringen tidigare idag införde möjlighet till utbildning i fas 3 är kritiken stark.

– De långtidsarbetslösa skulle kunna få riktiga jobb istället, säger Ylva Johansson (S).

Fas 3 är den sista anhalten för arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin. Där får den arbetslöse utföra arbetsuppgifter på en arbetsplats och arbetsgivaren ersätts med 5 000 kr/månad. Men upplägget har fått kritik. Inte minst från oppositionen, som menar att fas 3-platserna ersätter riktiga jobb.

”Riktigt jobb istället”

– 47 procent av de i fas 3 utför ordinarie arbetsuppgifter och tränger undan de riktiga jobben. Vi tycker att de långtidsarbetslösa borde kunna få ett riktigt jobb istället, säger Ylva Johansson (S), vice ordförande för arbetsmarknadsutskottet.

På utskottets möte idag beslutade man om ett så kallat utskottsinitiativ. Eftersom alla oppositionspartier: S, V, MP och SD, röstade för initiativet har man majoritet i riksdagen och kan få igenom kravet på att inga nya personer ska slussas över till fas 3.

Kräver ny lösning

Dessutom kräver man att regeringen ska presentera en ny lösning på hur hanteringen av långtidsarbetslösa ska se ut.

– Det känns jättebra att vara överens. Det är viktigt att vi pressar regeringen att få fram ett alternativ. Det har aldrig varit så många människor i fas 3 och när ska långtidsarbetslösa få jobb om inte nu, säger Ylva Johansson.

Regeringen inför utbildning

Regeringen gick tidigare på tisdagsförmiddagen ut med att de som befinner sig i fas 3 också ska kunna få gå utbildningar.

Om man tror att det leder till jobb.

Den arbetslöse och arbetsförmedlingen ska tillsammans komma fram till vilken utbildning som kan vara aktuell.

De nya reglerna införs direkt och gäller fram till slutet av 2011. Beskedet får ses som ett sätt att försöka möta kritiken mot fas 3, men Ylva Johansson är inte imponerad.

– Det är ju bra för dem som befinner sig i fas 3 och vi vill ju ha mer utbildning. Men vår grundkritik kvarstår, säger hon.

I början av juni kan det bli omröstning i riksdagen, sedan återstår att se om regeringen lyssnar på begäran och stoppar anvisningarna. Annars finns alltid möjligheten för oppositionspartierna att rösta igenom en lag som stoppar fas 3.

Tre faser att genomgå för en arbetslös

Fas ett ska innehålla en inledande kartläggning för samtliga deltagare, och jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. Fas ett får pågå under längst 150 ersättningsdagar.
I Fas två ska deltagarna, utifrån sina individuella behov, kunna få arbetspraktik, arbetsträning, förstärkt arbetsträning och arbetsmarknadsutbildning. Fas ett och två får sammanlagt pågå under längst 450 ersättningsdagar.
I Fas tre ska deltagarna erbjudas sysselsättning på en arbetsplats.

Källa: Regeringen

ANNONS EXTERN LÄNK

Minska risken för smittspridning under vintern – handla munskydd, hudvård och vitaminer hos MEDS

Meds

Publisert: