New York kan svämma över

Foto: GRAFIK: VG

avSofia Roström Andersson

NYHETER

Så här kan New York se ut i morgon.

En stad delvis under vatten.

När orkanen Irene drar in fruktar man stora översvämningar i världsmetropolen.

Trots att orkanen Irene nedgraderats till en kategori 1-orkan bedöms den fortfarande som extremt farlig. I Irenes spår följer stora vattenmängder och vindstyrkor på runt 140 kilometer i timmen.

Kraftigt höjd vattennivå

Grafiken visar det värsta tänkbara scenariot – att vattennivån höjs till 3,6 meter över det normala, skriver norska Verdens Gang.

Meteorologen Terje Alsvik Walløe, vid Meteorologiska institutet, säger till VG:s nätupplaga att det största bekymret när Irene slår till mot land är att den tropiska stormen för med sig stora mängder vatten.

– Det är vatten i form av regn, samtidigt blir det också en slags våg av vatten som pressas in mot kusten, säger han till tidningen.

Har evakuerats

Mellan 75 och 100 millimeter nederbörd väntas komma i de flesta områden som drabbas av stormen. På vissa ställen kan det komma så mycket som 400 millimeter.

Flera hundratusentals människor som bor i lågt liggande områden i New York har evakuerats på grund av översvämningsrisken.

Enligt sajten AccuWeather har redan en runt två meter hög flodvåg observerats längs USA:s östkust.

– Den här högvattensvågen är farlig. De stora vattenmängderna och vågen är grunden till att man evakuerar lågt liggande delar av New York. Man fruktar att vattnet kommer att rinna ner i jorden. New York är en lågt liggande stad så det ska inte mycket till för att det ska bli översvämningar, säger Terje Alsvik Walløe.

Kan orsaka stora skador

Vattenmängden kan komma att orsaka stora skador på infrastrukturen och reningsanläggningarna kan bli så överbelastade att vattnet i kloaksystemen går rakt ut i floderna.

– Bakterier från kloaken kan också komma in i vattensystemet, säger Børre Dervo, forskningschef på norska institutet för naturforskning till VG Nett.

Han tror att skyskraporna kommer att tåla vattenmassorna även om det inte går att utesluta att de kan komma att svikta.