Fosterbarn får ursäkt - och 250 000

NYHETER

Fosterbarn som utsatts för vanvård ska få en ersättning på 250 000 var, föreslår regeringens utredare.

Kerstin Wigzell, regeringens särskilde utredare, säger att det mest samstämmiga kravet från de drabbade som utredningen varit i kontakt med är en ceremoni med en ursäkt där representanter för regeringen medverkar.

– Vi har i utredningen ansett att det är ett rimligt krav, säger Wigzell.

I fråga om ersättning säger Kerstin Wigzell att barnen ofta tagits mot sin och föräldrarnas vilja för att få det bättre – men i stället hamnat i en främmande, hotfull och ibland direkt farlig miljö.

– Det är ett stort, stort svek.

”Moralisk skyldighet”

Hon påpekar att det inte finns någon juridisk skyldighet att betala ersättning:

– Men det finns en moralisk skyldighet.

Beloppet på 250 000 kronor kan inte kompensera för kränkningen, men vara ett erkännande av de missgrepp som förekommit.

Wigzell säger att det ska utredas vilka som ska få ersättning. Övergreppen ska ha varit av "allvarlig art" och ersättning ska kunna utgå för både fysiska och psykiska kränkningar.

– Helheten ska bedömas.

Kommuner skadeståndsskyldiga

Utredningen föreslår till regeringen att kommuner som i framtiden inte tillräckligt ser till barnens bästa när de finns i samhällsvård ska kunna få ekonomiska krav på sig.

– Då bör man bli skadeståndsskyldig, säger Wigzell.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) tar redan på sig att utlova ett en ceremoni med ursäkt verkligen ska hållas.

– Vi från regeringen vill ha en ceremoni. Vi kommer att se till att en sådan anordnas, säger Larsson.

Maria Larsson säger att frågan om bland annat ersättning nu ska skickas ut på remiss fram till den 15 maj. Det ska också finnas möjlighet för privatpersoner att skicka in remisser spontant.

Wigzell föreslår också att regeringen i samarbete med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska ta fram ett nationellt program för ökad säkerhet för barn i samhällsvård.

Hon vill ha bättre samsyn, samarbete, kontroll och heltäckande åtgärder för barnen.

– Vi ser det som enormt viktigt, säger Wigzell.

”Förfärliga berättelser”

Vidare vill hon ha bättre och tydligare rättsskydd för barn efter det att de har omhändertagits samt mer kontroll och stöttning till familjehem.

Maria Larsson lovar bland annat åtgärder för bättre tillgänglighet till socialtjänsten för barn som omhändertagits.

Maria Larsson säger att det är mycket viktigt att samhället belyser problemen med fosterbarnen.

– Det är en mörk historia. De berättelserna är förfärliga. Men de måste finnas i ljuset, säger Larsson.

Ersättning föreslås kunna ges för brott och övergrepp utförda före 1980. Där pekar Wigzell på att de grövsta övergreppen har lång preskriptionstid och då "snuddar vid" det årtalet. Senare övergrepp ska hanteras enligt gällande lagar och regler.

Och om övergrepp utförda senare skulle tas upp till ersättning kan parallella rättssystem uppstå.

– Det är också oerhört viktigt att hitta och ställa själva förövarna till svars, säger Wigzell.

Hon betonar dock att det är upp till regeringen att till slut avgöra frågan.

I fråga om hur regeringen ställer sig till förslaget om 250 000 kronor i ersättning pekar Maria Larsson framåt och säger att det avgörs senare.

– Nu ska remissinstanserna få säga sitt och tycka till.