Läkare åtalas för 11 övergrepp på kvinnor

Foto: Här jobbade läkaren, på vårdcentralen Tunafors i Eskilstuna.
NYHETER

De sökte läkarhjälp men i undersökningsrummet blev de utsatta för sexuella övergrepp.

Nu åtalas den 40-årige läkaren i Örebro för att ha förgripit sig mot elva olika kvinnor.

– Om han döms enligt åtalet kommer det att leda till ett flerårigt fängelsestraff, säger åklagaren Thomas Bergström.

Offren är kvinnor mellan 46 och 88 år. En av dem är begåvningshandikappad.

Någon teknisk bevisning finns inte. Och gärningarna är begångna i det slutna rummet utan några vittnen. Men åklagaren bedömer ändå åtalet som starkt.

– Alla har lämnat berättelser om samma typ av skeenden under läkarbesöken. Och det har skett på spridda geografiska platser.

Sökte för ont i häl

Flera av kvinnorna har också berättat för sina närstående om vad som hänt.

– Sammantaget ger det en otrolig styrka åt kvinnornas berättelser, säger Thomas Bergström. Det framstår som helt orimligt att alla de här målsägarna skulle kunna tillvita honom påståenden om exakt samma modus på det här sättet.

Den första händelsen skedde vid vårdcentralen i Vivalla i maj 2008. En äldre kvinna sökte då vård för ont i en häl.

Men vid undersökningen uppmanades hon plötsligt att även ta av sig sina byxor.

Utnyttjade begåvningshandikappad

Enligt åtalet drog han sedan ner hennes trosor och förde in fingrar i hennes underliv.

Kvinnan berättade genast efteråt för detta för sina anhöriga och det ledde till en anmälan till Socialstyrelsen, ett tillsynsärende som även blev ett polisärende. Men läkaren kunde ändå fortsätta sitt arbete på grund av bristande kontroller.

Härvan började skönjas när sedan en begåvningshandikappad 54-årig kvinna gjorde en anmälan 2010.

Enligt åtalet har läkaren vid fyra tillfällen utnyttjat hennes hjälplösa tillstånd – begåvningshandikappet – och genomfört sexuella handlingar som är jämförbara med samlag.

Vid ett av tillfällena kan det ha rört sig juridiskt om en våldtäkt.

Flera hörde av sig

Det var först när läkaren vid det fjärde tillfället förde hennes han mot sitt kön som hon förstod att något var fel – och berättade det för sin kontaktperson.

Sedan övergreppen blev omtalade i massmedia hörde flera andra offer av sig som tidigare inte tagit sig för att anmäla.

Sammanlagt åtalas läkaren nu för övergrepp mot elva kvinnor.

Läkaren förnekar brott.

Han har enligt sin advokat enbart genomfört undersökningar som varit medicinskt motiverade.