P C Jersild tar strid för läkarna som åtalades för styckmord

NYHETER

Författaren P C Jersild tar strid för de två läkare som figurerade i rättegången om styckmordet på Catrine da Costa 1984.

Tillsammans med andra debattörer kräver han att riksåklagaren begär resning i målet.

Foto: Författaren P C Jersild.

Den prostituerade kvinnan Catrine da Costa styckmördades sommaren 1984. Två läkare - kända som "allmänläkaren" och "obducenten" - åtalades för mordet, men friades i Stockholms tingsrätt 1988. I domskälen fastslog dock rätten att männen deltagit i styckningen, ett brott som då var preskriberat.

Som en följd av detta förlorade de båda männen sina läkarlegitimationer.

Avslag varje gång

De har överklagat målet till flera instanser, men fått avslag varje gång eftersom de juridiskt blivit friade för mordet.

Nu kräver författaren P C Jersild och ytterligare 15 debattörer att riksåklagaren begär resning. Bland övriga som undertecknat skrivelsen märks Marianne Ahrne och Stig Ramel.

Till SvD säger P C Jersild:

- Vi vänder oss mot att de inte fått chansen att överklaga utpekandet för styckningen. Jag vet inte om de är skyldiga eller inte, men att man inte kan överklaga en dom i en domstol går emot hur ett rättssamhälle ska fungera.

Aftonbladet