Säkerhetschefen: Vi kände inte till transporten

NYHETER

Arlandas säkerhetschef Leif Svensson är i dag Sveriges mest kritiserade man.

Och han skyller ifrån sig.

- Varken vi eller polisen fick information om värdetransporten.

Foto: Leif Svensson är säkerhetschef på Arlanda.

Rånarna på Arlanda kunde ostört klippa upp ett hänglås och ta sig in genom en grind som saknade både larm och bevakning.

Kritiken mot Luftfartsverket är hård. Men Arlandas säkerhetschef Leif Svensson gick i går till motoffensiv och lade över ansvaret på SAS och Securitas.

- Eftersom vi inte kände till värdetransporten kunde vi inte höja vår säkerhet. Däremot kan vi konstatera att de beväpnade rånarna hade enorm detaljkunskap. Det är inte acceptabelt.

Som säkerhetschef har du yttersta ansvaret för att skydda Arlanda mot intrång. Hur kunde rånarna bryta sig in så lätt?

- De har använt våld för att ta sig in på området. Det går inte att skydda sig mot.

Varför var grinden bara låst med ett hänglås?

- Vi följer bara direktiven från Luftfartsinspektionen. Dessutom är det ointressant att grinden hade hänglås. Vi har fyra mil staket runt Arlanda som det går att klippa hål i.

Trots markradar och 700 övervakningskameror kunde rånarna köra in obemärkt. Varför?

- Flygplatsen har olika sektioner och kamerorna används på olika sätt. Vi borde ha fått information om transporten. Då hade vi kunnat ha egna väktare på plats.

Vad ska ni göra för att förbättra säkerheten?

- I dag ska vi ett möte med SAS och Securitas för att klargöra ansvarsfördelningen. Och till årsskiftet kommer nya EU-direktiv om skärpt säkerhet vid flygplatser.

Vad innebär de?

- Bland annat att alla grindar måste vara bemannade. Redan under hösten kommer vi att minska antalet grindar så att de som är kvar uppfyller kraven.

Hans Österman