Minister tjatade till sig bygglov

NYHETER

Thomas Bodström byggde i känsligt område på Fårö

Trots protester har justitieminister Thomas Bodström byggt ett hus i ett naturkänsligt område på Fårö.

- Han var påstridig och kunde inte ta ett nej, säger landsantikvarien Hjalmar Croneborg.

Foto: fåröbo Justitieminister Thomas Bodström fick bygga ett hus på Fårö, norr om Gotland, trots att området där han ville bygga har känslig natur och enligt Naturvårdsverket är av riksintresse.

Två gånger sa Croneborg nej till justitieministerns ansökan om att få bygga ett 90 kvadratmeter stort hus på gotländska Fårö.

Bodströms far, före detta utrikesministern Lennart, och systern Cecilia har sedan tidigare hus i samma område, ett område som enligt Naturvårdsverket klassas som känsligt och "av riksintresse".

- Han var påstridig och kunde inte ta ett nej. Han begärde till och med att få träffa mig vid tomten, vilket jag gick med på eftersom jag ändå är på Fårö ibland. Men jag stod fast vid mitt tidigare yttrande, säger Hjalmar Croneborg till Svenska Dagbladet.

Blev överkörd

Men Croneborgs protester räckte inte för att förhindra bygget. De nio politikerna i byggnadsnämnden i Gotlands kommun gick emot hans beslut och beviljade Bodström bygg-lov den 27 november 2000 - sex veckor efter att han tillträtt som minister.

Ovanligt tillstånd

Enligt nämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (c) är det ovanligt att någon får tillstånd att bygga i just det området. Han säger att han pinsamt nog inte har något minne av att ha fattat något beslut i ärendet.

Men han konstaterar att beslutet inte på något vis påverkats av Bodströms ställning. Något som Croneborg ifrågasätter.

"Högt kulturvärde"

- Landskapet där är fantastiskt och av högt kulturvärde. Tyvärr smiter det igenom ett och annat

bygglov trots att det inte ska vara så. Jag vet inte varför. Men det är inte lätt för amatörpolitiker att ha med proffs att göra, säger han.

Han säger till Svenska Dagbladet att det inte är alldeles överraskande att "en sådan välartikulerad person som Bodström som vet att ett nej kanske inte alltid är ett definitivt nej" får sin vilja igenom.

Naturvårdsverket presenterade nyligen en utredning som syftar till att förhindra exploatering av naturkänsliga områden. En majoritet av riksdagspartierna ställer sig bakom utredningen, så även Bodströms eget parti, socialdemokraterna.

Thomas Bodström menar att han har rätt att söka bygglov som alla andra.

- Jag tar för givet att jag inte har fått bygglovet på grund av att jag är en offentlig person, säger han till Svenska Dagbladet.

Nneka Amu