Nya regler för vedspisar upprör många

Av:  TT

I äldre hus, där det tidigare funnits vedspis, får man enligt det nya regelverket återinstallera en gammal vedspis av kulturhistoriska skäl. Men det kan i praktiken bli omöjligt eftersom återinstallationer behandlas som nyinstallationer enligt Boverkets formulering, menar Rasmus Norling, initiativtagare till Facebook-gruppen vedspisupproret. Arkivbild.
I äldre hus, där det tidigare funnits vedspis, får man enligt det nya regelverket återinstallera en gammal vedspis av kulturhistoriska skäl. Men det kan i praktiken bli omöjligt eftersom återinstallationer behandlas som nyinstallationer enligt Boverkets formulering, menar Rasmus Norling, initiativtagare till Facebook-gruppen vedspisupproret. Arkivbild.

I sommar skärper Boverket regelverket för vedspisar för att möta EU:s framtida miljökrav. Men det nya regelverket upprör både i riksdagen och ute i stugorna.

Nu backar regeringen från Boverkets förslag om skrotningspremie.

Enkelt uttryckt handlar det om att äldre fastbränslepannor och kaminer, däribland vedspisar, om ett halvår inte längre får nyinstalleras i nya hus eftersom de inte möter de krav om förbränning och utsläppshalter som träder i kraft den 1 juli 2018.

– Men de som redan eldar med ved i äldre kaminer kommer att kunna fortsätta med det, de omfattas inte av nybyggnadskraven, förklarar Lena Hagert Pilenås, enhetschef på Boverket.

Backar om skrotningspremie

För att förhindra att äldre spisar säljs vidare på en andrahandsmarknad föreslog Boverket en skrotningspremie, till en total kostnad av fem miljarder kronor. Men enligt bostadsminister Peter Eriksson (MP) är det inte aktuellt.

– Det är en dålig signal, man kanske tror att vi tycker att vedspisarna ska bort. Men i många fall är både kaminer och vedspisar en trygghet när strömmen går. För dem på landsbygden kan det vara en viktig säkerhet.

Och det är just vad vedspisdebatten till stor del har handlat om. Försvarsberedningen slog i december fast att varje individ behöver kunna överleva utan myndighetshjälp i en vecka. För de som vintertid i händelse av kris saknar alternativ till elberoende rumsuppvärmning kan veckan bli lång och i värsta fall dödlig.

Riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin (M) är en av dem som anser att regelverket skaver mot direktiven i försvarsberedningen.

– Regeringen talar med kluven tunga när man å ena sidan betonar vikten av förstärkt krisberedskap och å andra sidan har myndigheter som tycker att vi ska använda skattemedel till att betala folk för att riva ut sina fullt fungerande värmeanläggningar, som går att använda vid till exempel strömavbrott, säger han och tillägger:

– Det är välkommet att Peter Eriksson nu väljer att backa. Det visar att det har varit nödvändigt att protestera på bred front.

Kräver tydligare regler

Facebook-gruppen Vedspisupproret samlade på onsdagen över 17 000 medlemmar. I gruppen vänder man sig bland annat mot hur Boverket formulerat reglerna för återinstallation av äldre spisar – något som fortfarande kommer att vara tillåtet i äldre hus av kulturhistoriska skäl.

– Men läser man vad Boverket skrivit framgår det tydligt att de betraktar en återinstallation som en nyinstallation, säger Rasmus Norling, länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen i Värmland, och initiativtagare till uppropet.

– Min erfarenhet som länsombud är att kommunerna tolkar reglerna bokstavligt. Det är ingen hemlighet att många hus på 50-talet blev av med sina eldstäder, men så som de nya reglerna är utformade kommer det i många fall att bli omöjligt att återinstallera en gammal spis i ett äldre hus.

Publisert: