Lyft blicken från lagboken – använd er mänskliga moral

Det är med rättsapparaten som med aktiemarknaden.

Båda systemen bygger på förtroende. Så länge folk tror på dem fungerar de.

Ingen av dem har dock någon egen bas, ett slags eget kapital.