Jämtins brev till medlemmarna

Carin Jämtin.
Carin Jämtin.

Brev från partisekreterare Carin Jämtin som skickats till partimedlemmar om val av ny partiordförande.

Kära partivänner!

Vårt parti befinner sig i ett mycket svårt läge, den värsta krisen i modern tid. De senaste dagarna har jag fört samtal med ett stort antal av er. Jag möts allt mer av en vilja att ta avstamp ur krisen, att samla oss för att utveckla socialdemokratins politiska alternativ. Det finns i dag i partiet en krismedvetenhet och en beslutsamhet som jag tror är avgörande för att vi ska kunna gå vidare.

Det verkställande utskottet föreslår nu att Stefan Löfven väljs till partiordförande. Stefan Löfven har varit ordförande i IF Metall sedan 2005 och är från början svetsare. Jag känner Stefan som en trygg och mycket kunnig ledare, med tydlig ideologisk förankring i våra idéer. Men jag känner honom också som en person som kan samla människor och genomföra de förändringsprocesser som behövs. Stefan Löfven förstår den globaliserade världen och vad den innebär för så väl politiken som för företagandets villkor.

I det verkställande utskottet har vi träffats snart sagt varje dag den senaste veckan och haft långa möten. Vi har diskuterat process och vi har diskuterat person. Vi har gemensamt med partidistrikten kommit fram till slutsatsen att arbetet med att få fram en ny partiordförande måste ske snabbt – trots att många av oss egentligen skulle föredra en mer öppen process. Orsaken är enkel: vi måste börja bygga förtroende och utveckla vår politik nu. Det kan inte vänta när siffrorna är i botten och tiden inför nästa val alltmer närmar sig. Därför har vi kommit fram till att vi ska föreslå partistyrelsen att fatta beslut om att välja ny partiordförande på sammanträdet i morgon fredag. Vi är också överens med alla partidistrikt om att detta.

Vi i det verkställande utskottet är överens om att vårt partis valprocesser måste bli mer öppna framöver. Organisationsutredningen fortsätter därför sitt arbete med att ta fram förslag för att utveckla valprocesserna i partiet mot mer öppenhet. Inom kort kommer ett remissmaterial skickas ut som jag hoppas att många av er kommer att diskutera och lämna synpunkter på. Nästa ordinarie partikongress hålls om ett år och tre månader, 3-7 april 2013 i Göteborg.

Samtidigt fortsätter programkommissionens arbete med att utveckla partiprogrammet. Runt om i hela landet diskuterar socialdemokrater och andra utifrån det material som tidigare har skickats ut. För det är ju så att alla vi – och många fler – behövs för att utveckla socialdemokratin och vårt politiska alternativ för framtiden. Det finns inga enkla lösningar – bara hårt arbete. Och ingen insats är för liten.

Vänliga hälsningar,

Carin Jämtin
partisekreterare

Publisert: