Sex grader från slutet

Läget är akut.
Och förutsättningarna de sämsta tänkbara.
– Men det är inte nattsvart, säger Anna Lindstedt, Sveriges chefsförhandlare på klimatmötet i Durban

Det råder ingen tvekan om allvaret under klimatmötet i Sydafrika.

Professor Virginia Dandan, FN:s oberoende expert på mänskliga rättigheter, beskriver konferensen som en ödesstund för mänskligheten.

– Visst är det rätt stora motsättningar, men jag tycker ändå att det finns förutsättningar att komma fram till något konstruktivt, säger klimatambassadören Anna Lindstedt.

Målet: Komma överens

Hon leder den svenska delegationen under den första veckan av FN:s 17:e klimatkonferens.

Målet är nya överenskommelser om att minska koldioxidutsläppen. Och det börjar bli bråttom. Senast 2015 måste utsläppen börja minska för att uppvärmningen ska stanna vid två grader.

Som det ser ut nu når vi inte det målet, menar många bedömare.

Förra året var det varmaste i modern tid och andelen växthusgas i atmosfären var rekordhög efter att ha ökat med fem procent.

Nästa vecka anländer Lena Ek (C) och de andra miljöministrarna.

Huvudfrågan är att försöka få till stånd ett nytt globalt avtal tills Kyotoprotokollet löper ut nästa år.

Har aldrig skrivit under

Men förutsättningarna att de 190 nationerna ska kunna enas är dåliga.

Japan, Ryssland och Kina har redan sagt att man inte vill ha ett nytt avtal. De få länder som är beredda att förlänga avtalet står bara för 16 procent av utsläppen.

USA, som tillsammans med Kina och Indien stått för den största utsläppsökningen de senaste åren, har inte ens ratificerat Kyotoavtalet.

Publisert: