Centern: ”Vi måste ransonera välfärden”

Av: Lisa Röstlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Det är dags att börja ransonera i skola, vård och omsorg.

Så lyder Centerpartiets nya debattförslag.

– Det är klart att det är en kontroversiell fråga, säger Hans Dahlgren (C), till Aftonbladet.

"Det är dags att börja ransonera välfärden" är titeln på debattartikeln i Dagens Nyheter i dag, undertecknad Hans Dahlgren, ordförande för Centerpartiets välfärdspolitiska grupp.

IVF, åderbrock och glasögon

Det kommer att bli svårt att betala för vård, omsorg, utbildningssystem och sociala försäkringar med offentliga medel i framtiden utan att höja skatten, eftersom befolkningen åldras och blir allt sjukare, uppger Dahlgren.

– I dag går tre människor i yrkesverksam ålder på en pensionär. År 2025 är förhållandet två till ett, skriver han.

Målet ska fortfarande vara att "huvuddelen av välfärden" även i fortsättningen ska vara offentligt finansierad.

– Vi kan titta på hur det ser ut redan i dag. Inom tandvården betalas en del redan privat. Du har redan en del egenavgifter och karenstider i vården. Det är inte självklart att du ska få IVF-behandling (fertilitetsbehandling, reds anm), åderbrocksoperation eller glasögon, det beror på i landsting du bor.

Köer, avgifter och sänkta bidrag

Åtgärderna han tar upp, förutom att få fler i arbete, är:

Köer, som dock "enligt forskning" är minst effektivt som metod.

Fler och högre avgifter.

Behovsprövning av bidrag.

Sänkta bidrag och hårdare prioriteringar.

Enligt Dahlgren kommer troligen en kombination av ovannämnda inskränkningar av välfärdssystemet behövas.

– Jag har inga konkreta förslag på hur det här ska utformas, det måste vi titta på.

Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL:s, rapport måste skatten höjas med 13 kronor fram till 2025 för att klara välfärden.

– Det här är ingen ny fråga. Det är naturligtvis jobbigt att diskutera negativa utmaningar.

Skattehöjning tänkbar

– Det kan finnas möjlighet att höja skatten också. Även socialdemokratin och Ylva Johansson gjorde en ganska gedigen genomgång och föreslog pension vid 70 och fler tidigare in på arbetsmarknaden. Men det löser bara 85 öre av de 13 kronorna.

Vad är det som först kommer att tvingas stryka på foten?

– Det kommer vi titta närmare på. Tittar man på vård, omsorg, skola. Man måste titta på varje sektor

Till syvende och sist måste man ställa saker mot varandra för att vara trovärdig.

– Man måste också titta på skatteintäkterna. Det är inte av Gud givet att man inte ska höja skatten, men inte så mycket som med 13 kronor.

Hur rimmar det här med jobbskatteavdragen?

– Det är delvis en annan diskussion än välfärdsfinansiering. Vill man bryta utanförskapet tror jag inte jobbskatteavdraget i sig är lösningen. Man har tagit hit människor utan att ge dem en fair chance. Man måste underlätta radikalt med åtgärder för att få in dem på arbetsmarknaden.

"Måste ge människor cred"

Är inte många delar av välfärden tillväxtfrämjande?

– Jo så är det, och jag vill att ekvationen ska gå ihop just för att jag vill ha en välfärdsstat som ska fungera.

Ni har fått kritik mot förslaget om sänkta ungdomslöner. Nu: ransonera välfärden. Tror du att ni vinner röster på det här?

– Någonstans handlar ju politik om att få röster, men också om att få upp förslag på dagordningen som faktiskt har relevans. Det är inte så att frågan inte finns för att den inte tas upp. Jag tror att folk känner igen sig. Det är klart att det kräver mer än en omedelbar tanke hos väljarna. Men man måste ge människor mer credit i förmågan att sätta sig in i sammanhang.

– Det här är inget som kommer drabba de mest utsatta värst. I min värld är det tvärtom.

Enligt Dahlgren krävs en bred överenskommelse i riksdagen för att hitta lösningar.

– Jag kan tänka mig att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är intresserade av att diskutera det här.

Publicerad: