Nyheter

Spärras in bland mördare

Av: 

Kristina Edblom

NYHETER

Tjejerna som skär sig vårdas på rättspsyk med brottslingar

Trots massiv kritik spärras unga självskadande kvinnor fortfarande in på rättspsyk.

Utan att ha begått ­något brott.

– Det är inte alltid för ­patientens bästa, säger Susanne Nyberg, chefs­överläkare på Säter.

I september 2010 tvingades självskadevården på den rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall att stänga efter hård kritik.

Nu, två år senare, avslöjar Aftonbladets granskning att landsting fortsätter att spärra in tjejer med svåra självskadebeteenden på rättspsykiatriska kliniker:

Just nu vårdas minst 13 tjejer med självskadeproblematik på rättspsykiatriska avdelningar.

Den yngsta flickan är 17 år, den äldsta kvinnan 32.

De kommer från hela landet: Skåne, Kronoberg, Halland, Östergötland, Uppsala, Gävle och Norrbotten.

Minst 9 vårdas på rättspsyk i Växjö, ytterligare ett par är inskrivna och väntar på en ledig plats.

2 unga kvinnor tvångsvårdas på Säter och minst 2 i Öjebyn i Piteå.

När Sundsvall tvingades stänga tog högsäkerhets­kliniken Växjö över som landets största mottagare av självskadande kvinnor. Här placeras varje år 10–15 svårt sjuka tjejer och trycket på platserna är högt.

”Inte acceptabelt”

Region Skåne är det landsting som skickar flest unga tvångsvårdade kvinnor till rättspsyk.

– Det är absolut inte ­acceptabelt, jag tycker att det är genant att vi inte ­klarar att erbjuda dem vård på hemmaplan, säger psykiatrichefen P-O Sjöblom.

Dubbelmördare

I Växjö skryter sjukhusledningen med ”fina resultat” men sanningen är att vården inte har utvärderats en enda gång under de 24 år som Växjös särskilda avdelning för självskadande unga kvinnor har funnits.

– Vi har en unik kompetensnivå och märker att vi lyckas allt bättre. Det är en anpassad oas för den här gruppen, säger David ­Wirdelöv, biträdande verksamhetschef i Växjö.

Utåt framställs det ofta som att avdelning 64 i Växjö bara vårdar självskadetjejer. Men det är inte sant.

Åtta av 18 patienter på kvinnoavdelningen i Växjö är dömda för brott som mordbrand och våld mot tjänsteman. Förra året var dubbelmördaren Levona Svensson inskriven på Växjös välkända special­avdelning.

Även Säter i Dalarna ­vårdar unga kvinnor med självskador och självmordsrisk tillsammans med dömda brottslingar. Men här finns ingen särskild avdelning för kvinnor.

”Kan inte vägra”

Det kan se ut som en ­paradox eftersom Dalarnas landsting har som policy att lägga in självskade­patienter så kort tid som möjligt, och då alltid inom den vanliga psykiatrin nära hemmet.

– Jag tycker inte att det är bra, men vi kan inte vägra att ta emot dem, säger ­Susanne Nyberg.

”Nödlösningar”

På flera håll i landet ­delar överläkarna inom psyk­-iatrin den uppfattningen. ­Placeringarna beskrivs som nödlösningar som ingen egentligen önskar.

– Det här påminner om ätstörningsvården för 20 år sedan, då famlade man i mörker, säger P-O Sjöblom.

Fotnot: Granskningen bygger på landstingens egna uppgifter samt en ­omfattande genomgång av domar från ­Sveriges förvaltnings­rätter, där tvångs­vården ­prövas.

Öjebyn Hälften dömda, hälften tvångsvårdas

I Öjebyn utanför Piteå tvångsvårdas patienter från Norrbotten.

Totalt 53 vårdplatser, cirka hälften av patienterna är dömda.

Aftonbladet har tidigare skrivit om 19-åriga Camilla som tvångsvårdas i Öjebyn sedan december 2010. I våras riktade Socialstyrelsen skarp kritik mot vården.

Säter Misshandel, mord och sexbrott

Regionklinik i Dalarna med cirka 80 vårdplatser.

80–90 procent av patienterna är dömda för brott. De vanligaste brotten är misshandel, mord/dråp och sexualbrott.

På Säter finns ingen specialanpassad vård för patienter med självskadebeteende och personaltätheten är inte högre än inom allmänpsykiatrin.

Växjö Mer än åtta av tio är dömda

En av Sveriges sex rättspsykiatriska regionkliniker med drygt hundra vårdplatser.

85 procent av patienterna är dömda för brott.

På avdelning 64 och Talludden, som är en öppnare fristående villa, vårdas bara kvinnor. Här erbjuds bland annat dialektisk beteendeterapi, DBT. ­Personaltätheten är hög.

I Sverige spärras självskadande unga tjejer in bland dömda mördare och farliga våldsmän. För att det saknas alternativ.

 En 20-årig kvinna placerades på rättspsyk för 11 år sedan – hon är fortfarande kvar. Om vården fungerar är det ingen som vet. Den har aldrig utvärderats.

 Just nu vårdas 13 tjejer på det här sättet, avslöjar Aftonbladets granskning.

LÄS OCKSÅ

Sjukt jobbigt

Publisert: