Pressad Federley gav inget besked

Det var en påtagligt känslosam Frederick Federley (c) som ställde sig i talarstolen på tisdagskvällen.

Han berättade om sina våndor inför signalspaningslagen.

– Det är ganska skönt att ha fattat det här oerhört svåra beslutet, sa Federley till aftonbladet.se, efter att han krävt att förslaget återremitteras.

Centerpartisten Frederick Federly är en av dem som varit mest tveksam till signalspaningslagen – och öppet berättat om det.

För Federley har de senaste veckorna varit tunga. Han har utsatts för påtryckningar från partikollegor, blivit mejlbombad av medborgare och jagad av journalister – men hela tiden tigit om hur han kommer att rösta i frågan. Federley har hänvisat till sitt anförande i riksdagen.

Våndor

Det var en påtagligt pressad och känslosam Frederick Federley som ställde sig i talarstolen strax efter klockan sju.

I sin hand höll han ett förberett tal.

– Jag har öppet redogjort för mina våndor, både för journalister och på min blogg. Man kan göra rätt och göra fel, man måste göra svåra avväganden för att fatta detta mycket, mycket svåra beslut.

Centerpartisten fick flera gånger ta paus för att harkla sig och ta en klunk vatten.

Med skakig röst förklarade han att den som röstar nej kan bli anklagad för att inte sätta rikets säkerhet i första hand.

Men han poängterade samtidigt hur viktig den personliga övertygelsen är.

– Jag måste kunna se mig själv i ögonen. Min mamma sa till mig "Frederick, du vet vad som är rätt". Min mamma har som så ofta rätt, sa Federley med tårarna inte långt borta.

Återremiss

På måndagskvällen höll centerpartiet ett nio timmar långt möte, där syftet var att få samtliga av partiets riksdagsledamöter att rösta ja till förslaget.

Strax innan debatten sa Federley till aftonbladet.se:

– Vi har en gemensam hållning i centerpartiets riksdagsgrupp. Innehållet i den kommer att framgå i mitt anförande.

Trots att partiet tidigare hävdade sin enighet i frågan kunde inte Federley säga om han tänker rösta ja eller nej till förslaget.

Han riktade istället en fråga till försvarsminister Sten Tolgfors huruvida regeringen tänker vidta ytterligare åtgärder för att styrka integriteten.

– Det är oerhört viktigt för att jag ska kunna avgöra hur jag ska lägga min röst.

I sitt svar till Federley sa försvarsminister Sten Tolgfors att regeringen är beredd att komplettera förslaget på flera punkter.

– Vi kommer att komplettera behandlingen av den nya signalspaningslagen med följande åtgärder: Ett särskilt uppdrag kommer att lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsksyddsperspektiv. Till Datainspektionen kommer en särskild referensgrupp att knytas med personer som nomineras av riksdagspartier, sade Tolgfors.

Federley avslutade sitt anförande med att yrka på en återremiss och om så inte sker avslag på propositionen.

Också Annie Johansson (c), som varit kritisk till förslaget, yrkade på återremiss.

Frederick Federley var märkbart lättad efter talet.

Tror du inte att alla de som hoppats på att du skulle rösta nej nu känner att du sviker?

– Om de trodde att vi inte skulle ha någon signalspaning alls så har de trott fel. Där har jag varit tydlig i mina våndor. Det som händer nu är att vi går från en jättestor möjlighet till att vi avgränsar den till en mycket mindre. Sedan finns det säkert ytterligare saker vi kan göra som gör att vi kan minska den till precis rätt, säger Federley till aftonbladet.se.

Känner du att du kan se dig själv i ögonen nu?

– Det känner jag i allra högsta grad. Vi har flyttat det här förslaget helt i rätt riktning och har en bra dialog med försvarsministern. Man får ta den tid det har tagit.

Har du märkt av partipiskan?

– Nej, vi har haft bra samtal i gruppen som hela tiden varit respektfulla, raka och ärliga. Man sa redan tidigt att det kommer inte bli tal om någon utfrysning eller vuxenmobbing eller så.

Hur känns det nu?

– Det är ganska skönt att ha fattat det här oerhört svåra beslutet. Men det är inte färdigt, nu börjar jobbet med tilläggspropositioner och se till att de förslag vi vill ska hamna där också hamnar där.

Publisert: