”Svenska tonårs- mammor gynnade”

Av: Jenny Stiernstedt

Publicerad:
Uppdaterad:

RFSU: De kan välja sin graviditet

Svenska tonårsmammor hör till de gynnade, tror RFSU.

Föräldraförsäkringen är bra, liksom valmöjligheterna.

Men framför allt: de kan välja sin graviditet.

Jämfört med våra nordiska grannar ligger Sverige ganska högt vad gäller tonårsgraviditeter. Dessutom ökar antalet könssjukdomar och oönskade graviditeter.

– Vi tror att det är en kombination av låg kondomanvändning samt att det skrivs ut färre p-piller jämfört med exempelvis Danmark och Norge. Larmen om p-piller verkar ha fått ett större genomslag här. Om få män använder kondom och kvinnor undviker p-piller – då får man frömodligen de här siffrorna, säger Åsa Regnér, generalsekreterare vid RFSU.

Väl förspänt

Jämfört med övriga världen har vi dock få tonårsfödslar. Och Åsa Regnér tycker att svenska mammor – även unga – har det ganska väl förspänt.

– Vi har en bra föräldraförsäkring jämfört med andra länder, på så sätt är villkoren goda. Men jag kan tänka mig att de flesta system har en norm som utgår från en äldre mamma. Det är möjligt att det spelar roll för den unga mamman.

Att det i USA är betydligt vanligare med tonårsförädrar tror hon inte spelar någon roll för attityden gentemot dem.

"Smusslande syn" i USA

– I Sverige har vi en arbetsmarknad där nästan alla kvinnor förvärvsarbetar och fler kvinnor än män studerar. Här har kvinnorna möjligheten att bestämma över sina liv. Man måste se till att man inte hamnar i en oönskad graviditet – men man måste också ha möjligheten bestämma själv om man vill avbryta den.

– I USA är tonårsföräldrarana socialt mer utsatta. Ofta är det en fråga om klass och hudfärg. Det är en grupp med väldigt låga inkomster, säger Åsa Regnér och påpekar att den "smusslande syn" man har på sexualitet där säkert spelar in.

– Jag tror att man lätt kan hamna i en svår situation i USA om man blir gravid eftersom allt man har gjort är skuld- och skambelagt. På så sätt kan jag tänka mig att det är lättare i Sverige.

I Sverige var mammorna upp till 19 år vid 1,7 procent av alla graviditeter år 2006.

Publicerad: