”En rättsskandal”

NYHETER

Leif Silbersky: Rättegången bör tas om från början – med helt nya domare

Foto: Advokat Leif Silbersky.

Nämndeman Cecilia Ugglas beslut att hoppa av sitt uppdrag ställer rättegången mot Christine Schürrer i ett helt nytt ljus, säger advokat Leif Silbersky.

– Tydligen har man haft en domare som inte varit objektiv. För att återställa förtroendet för rättssäkerheten borde den här rättegången tas om från början, med helt nya nämndemän och ordförande, säger han.

En nämndeman har lika stor makt som en ordförande under en tingsrättsförhandling. Det finns alltid ett oantastbart objektivitetskrav som går ut på att domarna – nämndemännen och ordföranden – inte ska gå in i förhandlingen med förutfattade meningar om den åtalades skuld.

”En rättsskandal”

– Min uppfattning är att det här är en rättsskandal. Här verkar det, enligt uttalandet, som att man inte har iakttagit objektivitetskravet. Därför bör rättegången göras om, med helt ny besättning.

Men då krävs det att någon av parterna, åklagare eller försvarare, begär att rättegången ska tas om.

– Även tingsrätten själv kan begära att rättegången tas om.

Varför måste man byta ut alla domarna?

– Det är naturligtvis eftersom de nu har uttalat sin mening, nämligen att den tyska kvinnan är skyldig till brotten.

Tagen på sängen

Den tyska kvinnans advokat, Per-Ingvar Ekblad, blev tagen på sängen av beskedet att en nämndeman hoppat av Arbogarättegången på grund av jäv.

– Jag ska nu överväga vilka konsekvenser det här kan få och kan inte lämna något besked om mitt ställningstagande förrän tidigast på torsdag eftermiddag, säger Ekblad till TT.

Normalt sett kan man fortsätta en rättegång med bara tre domare i ett sådant här läge enligt Ekblads erfarenhet.

– Om jag ska gå in och begära något annat och om det finns tillräckliga skäl att begära en ny huvudförhandling vet jag ännu inte. Jag måste läsa in mig först, säger Ekblad, som beskriver situationen som ”ovanlig och olycklig”.