”Att lyssna innebär inte att bli överens”

Justitieminister Beatrice Ask om Ipredlagen - som nu mildras något

Efter protesterna mot den nya fildelningslagen blir den något mildare.

Uppgifter om fildelning som har skett innan lagen har trätt i kraft kommer inte att kunna samlas in.

– Det är ett sätt att tala om för de som ägnar sig åt illegal fildelning att nu ändrar vi reglerna och det är inte tillåtet i fortsättningen och att det kan få konsekvenser, säger justitieminister Beatrice Ask till aftonbladet.se.

Efter att ha hållit en låg profil i debatten uttalar sig nu Beatrice Ask om den så kallade Ipred-lagen, som ska ge företrädare för musik- och filmbransch möjlighet att kräva ut uppgifter om personer som ägnat sig åt olaglig fildelning.

Protesterna har varit många. Bland annat mot att lagen skulle gälla retroaktivt. Så verkar det nu inte bli.

– Jag har bett departementet att titta på möjligheten att lagen bara ska gälla i framtiden. Att man inte ska kunna ta ut uppgifter om sådant som har skett innan lagen har trätt i kraft, vilket man normalt kan göra i den här typen av ärenden. Här skulle det finnas en poäng i att inte göra så, säger Beatrice Ask till aftonbladet.se.

Varför det?

– Därför att många hävdar att det är viktigt att skicka ut signaler och förvarna. Det är ett sätt att tala om för de som ägnar sig åt illegal fildelning att nu ändrar vi reglerna och det är inte tillåtet i fortsättningen och att det kan få konsekvenser. Då har man möjlighet att faktiskt låta bli att göra något olagligt.

Kommer ni i övrigt att följa det ursprungliga förslaget?

– Hur propositionen kommer att se ut i sin helhet presenterar jag när den är färdig. Men det kommer att göras en del andra justeringar också.

Motståndarna menar att det här ger film- och musikbranschen polisiär makt. Hur bemöter du det?

– De som ägnar sig åt den typen av retorik vet väldigt lite om vad polisen har för befogenheter. Men lagen ger skivbolag och andra en möjlighet att kontakta en person som de har fått id på och säga: Vi har förstått att du använder vårt material, och därför föreslår vi att vi kommer överens om en ersättning. Det öppnar för en dialog, diskussion och en överenskommelse mellan kunder och producenter. Det tror jag är bra.

Hur ser du på risken att lagen kan leda till utpressning av de, exempelvis ungdomar, som ägnar sig åt fildelning?

– Jag utgår från att de flesta producenter är klokare än så. Det här är en väldigt viktigt kundgrupp. Om alla har ett intresse av att det ska fungera bra med fildelning, för fildelning är i grunden ett bra tekniskt verktyg, då gäller det att alla bjuder till och gör rätt.

Är det här ett sätt att mildra kritiken inom borgerligheten?

– Nej, men det är en aspekt som är viktig gentemot de som är berörda, som har laddat ner olagligt. Det är viktigt att säga till dem: Det är olagligt och det kan hanteras, men den här nya möjligheten att civilrättsligt lösa sådana tvister, den ska gälla framgent och om du börjar använda lagliga alternativ i framtiden så är det inga bekymmer.

Hur mycket har ni lyssnat till kritiken?

– Vi har lyssnat på diskussionen som helhet. Det är få saker som vi har ägnat så mycket tid åt. Det finns många aspekter av den här frågan. Sen ska man inte tro att detta med att lyssna alltid innebär att man kan bli överens. Det finns de i debatten som menar att de som producerar musik eller skriver böcker inte har någon rät att skydda sitt verk men det tycker jag att man har, man har också rätt att få betalt för det arbete man har utfört.

Beatrice Ask hoppas vara färdig med en proposition nästa vecka. Lagen ska enligt planerna börja gälla från april nästa år.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN