Svenska strids– fartyg till Somalia

avRobert Triches

NYHETER

Ska skydda FN:s mattransporter från piratangrepp

Foto: FÖRSVARETS BILDBYRÅ
Korvetten Malmö.

Sverige kommer att skicka två korvetter och ett stödfartyg till Somalias kust för att skydda FN:s matransporter till landet.

Det rapporterar SVT:s Aktuellt.

– Det är en betydande insats som är viktig för många, säger försvarsminister Sten Tolgfors till Aktuellt.

Foto: FÖRSVARETS BILDBYRÅ
Stabs- och ledningsfartyget Trossö.

Insatsen sker i EU-regi och totalt kommer ytterligare tio länder att delta med liknande bidrag som Sverige. Målet är att skydda mattransporter inom FN:s World Food Programme till Somalias svältande befolkning. Regeringens beslut väntas inom kort.

Men det finns också ett syfte att säkra handelsströmmarna, säger försvarsministern.

150 man

– Västvärlden har ett starkt intresse av att skydda handelsströmmarna, det handlar om energi som vi såg i dag, säger han och syftar då på kapningen av supertankern Sirius Star.

Totalt skickas 150 sjömän och officerare till Östafrika under insatsen som beräknas vara i fyra månader. Antingen i april eller augusti sker avfärden, men redan i januari börjar de första rekryteringarna.

De stridsfartyg som ska skickas är korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö samt stödfartyget HMS Trossö.

Beredskapsövning

– Det krävs specifik utbildning och kanske även speciell materiel, säger Magnus Jönsson, chef för marinens korvettstyrka, till Aktuellt.

I mars planeras en särskild beredskapsövning inför insatsen utanför Somalia.

Hela operationen beräknas kosta runt 200 miljoner kronor.

– Sverige har många decenniers tradition av att ställa upp för FN:s skydd, säger Sten Tolgfors.