Professor sågar IPRED-lagen

”Jag tror inte man löser problemet på detta sätt”

Den nya ”IPRED-lagen” mot fildelning väntas träda i kraft nästa år.

Nu sågas lagförslaget av Marianne Levin, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

– Jag tror inte man löser problemet på detta sätt, säger hon.

Regeringens lagförslag väntas leda till en proposition under november månad, men har redan väckt starka protester på nätet.

”Ingen lösning”

Nu sällar sig Marianne Levin, expert på immaterialrätt, till dem som tror att den nya lagen är fel väg att gå.

– Väldigt många av de argument som förekommit om att skivbolagen förlorar intäkter och att skivaffärerna försvinner anser jag inte är relevanta, eftersom internet har inneburit helt nya konsumtionsmönster. De här stackars butikerna hade försvunnit iallafall, säger hon.

– Det som saknas är en rimlig lösning. I dagens läge accepterar jag att man gör så här, men jag ser det inte som en lösning på det problem som finns, säger Marianne Levin.

Själv föreslår hon en avgiftsbaserad modell.

– Det måste någonstans bli någon typ av avtalslicens och att man också involverar internet-leverantörerna. Man kan mycket väl tänka sig grundavgifter och att man sen själv får ange hur mycket man kommer att förbruka, säger Marianne Levin.

”Enkelt för dem”

– Kontraktet måste vara mellan internet-leverantörerna och abonnenterna, och någonstans måste det finnas någon typ av sanktion. Man har diskuterat delavstängningar, alltså att man stängs av från viss typ av användning. Jag är inte tillräckligt tekniskt insatt, men jag antar att det går att lösa, samtidigt som det hela tiden kommer nya tekniska lösningar, säger hon.

Varför tror du att många branschföreträdare är positiva till den nya lagstiftningen?

– Det är väl klart, det är väl väldigt enkelt för dem – någon annan sköter deras jobb. Deras jobb är att hitta vettiga marknadslösningar, jag tycker egentligen det här är ett marknadsproblem och det kräver tekniska lösningar, inte lagstiftning, säger Marianne Levin.

– Så länge de tjänar pengar på ett sätt byter de ju inte till ett annat, så är vi väl alla. Alla förändringar kostar pengar, säger hon.

Förslag läggs fram i november

I november ska regeringen lägga fram förslaget om den nya lagen.

Enligt justitiedepartementet kommer frågan troligen att behandlas i riksdagen efter årsskiftet.

Om allt går enligt planerna kan den nya lagen börja gälla 1 april 2009.

Så ska lagen fungera i praktiken:

1. En rättighetsinnehavare – exempelvis ett skiv- eller filmbolag – får kännedom om att fildelning sker från en viss IP-adress.

2. Rättighetsinnehavaren dokumenterar fildelningen och IP-numret.

3. Rättighetsinnehavaren väcker talan mot den misstänkte fildelarens internet-operatör i domstol (tingsrätten).

4. Internet-operatören får yttra sig till domstolen.

5. Om rättighetsinnehavarens bevisning anses tillräcklig tvingas internet-operatören att lämna ut information om vilken person som står bakom IP-adressen (vem som tecknat abonnemanget).

6. Rättighetsinnehavaren kan sedan ta kontakt med personen och kräva att fildelningen upphör eller väcka talan mot personen – alltså kräva ersättning i domstol.

Publisert:

Ämnen i artikeln