EU, USA, OSSE och Nato till Georgien

NYHETER

Frankrike föreslår trestegsplan

1 av 2 | Foto: Carl Bildt.

En delegation bestående av representanter från EU, USA, OSSE och Nato ska till Georgien.

Målet är att få till en vapenvila, uppger Sky News på lördagen.

Tanken är att det ska bli verklighet genom en nyligen framtagen trestegsplan.

Omvärlden ger sig nu in i konflikten mellan Ryssland, Georgien samt de båda utbrytarområdena Sydossetien och Abchazien.

På lördagseftermiddagen blev det klart att en delegation med representanter från EU, USA, OSCE och Nato redan i kväll åker till Georgien i syfte att medla.

Målet är att uppnå en vapenvila – och att återställa det läge som rådde innan Georgien med sin Natolängtan rubbade balansen mellan öst och väst.

Trestegsplan kräver omedelbart stopp

EU:s ordförandeland Frankrike föreslår en trestegsplan för att få slut på kriget, som innebär att ryska och georgiska trupper intar de positioner de hade den 6 augusti.

President Nicolas Sarkozy lade på lördagen fram planen som ska skickas med landets utrikesminister Bernard Kouchner då denne reser till Tbilisi på söndagen för att diskutera situationen i området.

Trestegsplanen innebär ett omedelbart stopp på striderna och full respekt för georgiska gränser och suveränitet. Dessutom ska ryska och georgiska soldater dra sig tillbaka till sina tidigare positioner, det vill säga en återgång till status quo, läget före krisen.

– Det är ett fruktansvärt krig, skrämmande när något så litet står på spel, sade utrikesminister Bernard Kouchner på fransk tv.

Frankrike agerade

Enligt TT var det även Frankrike som, i egenskap av EU-ordförande, kontaktade alla parter. EU:s utrikespolitiska representant Javier Solana var den som talade med FN-chefen Ban Ki-Moon.

Storbritanniens utrikesminister David Miliband bekräftade samtidigt att det möte som Carl Bildt tidigare hävdat "troligtvis" skulle komma till stånd nu blir verklighet.

I det kommer Europas utrikesministrar samt USA:s dito Condoleezza Rice att delta.

"Invänta medling"

Tidigare under dagen manade Bush alla parter att sluta strida och invänta internationell medling.

Enligt TT har utrikesminister Carl Bildt även talat om ett andra EU-möte i Bryssel senare under veckan.

– Det som inträffat nu kräver en mycket kraftig reaktion från EU:s sida, säger han.

Vilka krav måste EU ställa?

– Det är de krav vi ställer nu: flygbombardemangen måste upphöra. De ryska trupper som har tillförts det senaste dygnet måste dras tillbaka, omedelbart eldupphör och sedan en politisk process.

Kan man tänka sig att skicka fredsbevarande trupper till Georgien från FN eller EU?

– På ett eller annat sätt tror jag att det kommer att behövas. Det är en av de saker som kommer att stå på dagordningarna inför mötena under nästa vecka.

Finns det slitningar inom unionen i den här frågan?

– Det är för tidigt att bedöma men det kan inte uteslutas att det finns olika bedömningar av detta. Det bedömer jag inte alls som osannolikt.

Förutom att få ett slut på kriget är Bildt oroad över de motiv som Ryssland åberopar.

Ryssarna har en argumentation för sin rätt att gripa in i andra länder som enligt Bildt är ”ohyggligt farlig utifrån principiella utgångspunkter”.

– De säger att de har en konstitutionell rättighet och skyldighet att intervenera i andra länder för att skydda ryska medborgare. Det är ett resonemang som är fundamentalt oförenligt med den europeiska historien och den europeiska freden, säger Bildt till TT.

Olämplig tid för krig

Tidpunkten kunde inte vara sämre för en konflikt mellan väst och Ryssland om sammanfallande intressesfärer.

USA behöver Ryssland i ryggen för att sätta press på Iran att skrota sitt urananrikningsprogram, samtidigt som Georgien är en viktig allierad med 2 000 soldater posterade i Irak, skriver amerikanska medier.

EU å sin sida ser ogärna att den enda transportvägen för olja från Centralasien till Europa som inte går via Ryssland hamnar i brinnande krig eller ryska händer.

Enligt vissa bedömare har Georgien självt orsakat situationen genom att kapitalt ha missbedömt omvärldens ovilja att förvärra den ovanligt sköra relationen till Kreml.

Enligt Ryssland har:

30 000 sydossetier tvingats på flykt

Ett dussintal Tschinvalibor dödats i striderna och hundratals skadats.

13 ryska fredsbevarande soldater dödats och 70 sårats.

Bakgrund till konflikten

Krisen i Kaukasus utlöstes av att två utbrytarregioner – Sydossetien och Abchazien – vill lämna Georgien, som bröt sig ur Sovjetunionen 1991. Båda utbrytarregionerna stöds av Ryssland.

Georgien däremot har hittills haft stöd från USA och andra Västländer – som velat att de georgiska gränserna respekteras och att den demokratiska utvecklingen i landet främjas.

Men – det finns också oerhört starka inofficiella motiv. Georgiens ställning har stor säkerhetspolitisk betydelse för Väst, inte minst när det gäller enerigsäkerheten. Georgien är det huvudsakliga transitlandet för olja och gas från de forna sovjetstaterna kring Kaspiska havet, och USA och EU har sedan länge velat få in Georgien inom den västliga intressesfären, till Rysslands förtret. Konflikten som nu blossat upp i området riskerar därför i värsta fall att få globala konsekvenser.

ARTIKELN HANDLAR OM