”Svenskt Nato- medlemskap är inte aktuellt”

Utrikesminister Carl Bildt chattade med läsarna om svensk utrikespolitik

Ett svenskt Natomedlemskap är inte aktuellt.

Det sa utrikesminister Carl Bildt när han chattade med aftonbladet.se:s läsare i dag.

– Vi är med i mycket av Natos konkreta samarbete, och jag tror att det råder bred enighet om att det är bra. Sedan avstår vi från det inflytande som formellt medlemskap skulle ge, sa Bildt.

Vad han själv står i frågan ville han inte avslöja.

Här kan du läsa hela chatten med utrikesministern.

säger: Vem vill du ska bli näste president i USA?
Carl Bildt säger: Det är inte min sak. Jag är Sveriges utrikesminister, och kommer att respektera de amerikanska väljarnas fria val.
fredrik säger: Hej Carl, hur ser du på Rysslands återuprustning av sina militära stridskrafter samt Putins utspel om att göra Ryssland till en stormakt igen, ser utrikesministern någon hotbild för Sverige i detta?
Carl Bildt säger: Jag tror inte att vi är på väg tillbaka till det sovjetiska militära hotet. Ryssland ökar sina militärutgifter med ca 7 % årligen men ligger fortfarande bara kring ca 2 % av BNP. EU:s samlade försvarsutgifter är mångdubbelt större - vilket inte hindrar att vi skall vara vaksamma vad gäller den framtida ryska politiken.
säger: Vad anser du om att Kosovo utropar självständighet nu på söndagen?
Carl Bildt säger: Vi kommer säkert att diskutera den saken när EU:s utrikesministrar möts på måndag. Det kommer dock att ta lång tid innan Kosovo kommer att kunna vara en i verklig mening självständig stat. Men också Sverige kommer självfallet att förändra och förbättra sina relationer med Kosovo.
Feber säger: På vilket sätt skiljer sig din utrikespolitik mot sossarnas?
Carl Bildt säger: Det får andra avgöra...
säger: Har Turkiet idag enligt din uppfattning ett samhällsystem som kvalificerar dem till ett EU medlemskap?
Carl Bildt säger: Ja, de har uppfyllt de s k Köpenhamnskriterierna vilket innebär att vi inlett förhandlingar om medlemskap. Däremot kommer det att ta betydande tid att förhandla om och genomföra alla de olika bestämmelserna i EU-fördragen, och det kommer också att kräva en accelererad reformpolitik i Turkiet.
Alex säger: Tjena Carl, Tycker du att vi ska gå med NATO?
Carl Bildt säger: Jag kan tycka vad jag vill i den frågan, men den är inte aktuell under överskådlig tid. Vi är med i mycket av Natos konkreta samarbete, och jag tror att det råder bred enighet om att det är bra. Sedan avstår vi från det inflytande som formellt medlemskap skulle ge.
säger: Vad tror du om gasledningen som Ryssland vill plantera i vårat vatten? Kommer de att ge vika om dom får ett nej. Får Sverige problem med Ryssland då ?
Carl Bildt säger: Gasledningen kommer inte att dras genom "vårat vatten" utan i s k ekonomisk zon där den internationella havsrätten ger rätt att dra bl a ledningar av denna typ. Vi har att pröva detaljer i dragningen i enlighet med havsrättskonventionen och göra det från miljöutgångspunkt. Motsvarande prövning kommer att göras av Danmark och Finland.
fredrik säger: En till fråga här, finns det någon gräns för hur stort EU kan bli ?
Carl Bildt säger: Europa är stort, och närmast står ju de ca 100 miljoner människor i sydöstra Europa - Turkiet och västra Balkan - som på sikt vill vara med. Bortom det skymtar med all sannolikhet Ukraina, men då är vi sannolikt ännu längre fram. Ju starkare och bredare EU är desto starkare står freden i Europa och desto större tyngd har vi också globalt.
Feber säger: Vad gör du och Sverige för att förbättra Burmas folks möjligheter?
Carl Bildt säger: Vi trycker starkt på för dialog och demokrati i Burma, bl a såg vi till att EU fick ett speciellt sänedebud för kontinuerlig diplomati i frågan. Det handlar inte minst om dialogen med de grannländer till Burma som har långt större inflytande än vi. Jag var personligen i Singapore nyligen för samtal om bl a detta också med FN:s särskilda sändebud i frågan.
Vattholma säger: Hej Carl! Vilken fråga tycker du har varit svårast att agera i hittills på din post som utrikesminister?
Carl Bildt säger: Behovet av att städa upp det stora ekonomiska underskott - kring 100 miljoner kr! - som den tidigare regeringen lämnade efter sig här på UD. Ett elände jag gärna hade varit utan.
filip säger: Hur ser du på situationen med Iran, tror du att en konflikt/invasion är att vänta ifran USA? Skulle du stödja en störtning av Irans president?
Carl Bildt säger: Jag ser ingen sådan risk nu och vad gäller Irans president är det en fråga för iranierna själva. Viktigt är att vi trycker på för fri- och rättigheter i landet, för att förhindra spridning av kärnvapen och på sikt - när vi uppnått detta - för ett bredare samarbete.
Håkan säger: Hur länge tror du det dröjer innan USA helt lämnat Irak?
Carl Bildt säger: Om Du menar "helt lämnar" så kommer det att ta mycket lång tid. Neddragning av trupper har ju redan inletts och kommer - i synnerhet om säkerhetssituationen fortsätter att förbättras - att fortsätta. Men hjälp och stöd också i säkerhetsfrågor kommer säkert att krävas under mycket lång tid.
Ossy säger: Varför har du minskat anslaget till Sipri, den organisation som med stor framgång arbetat med nedrustnin g?
Carl Bildt säger: För att jag tvingas spara på allt - och SIPRI har ingen frisedel.
Jesper säger: Hej carl! Vad tycker du om kriget i Irak?
Carl Bildt säger: Jag tror att vi alla hoppas att säkerhetssituationen skall fortsätta att förbättras, att terroristerna skall trängas tillbaka och att allt fler flyktingar skall ha möjlighet att återvända. Ytterst är det beroende av att den stapplande interna försoningsprocessen i landet går framåt.
Raffe säger: Bäste Carl. Du är politiker, men avstår ändå från att TYCKA. Du vägrar att tycka om presidentvalet, hur din politik skiljer sig från Socialdemokraternas, och huruvida vi bör gå med i NATO. Sedan när blev det en politikers uppgift att INTE tycka?
Carl Bildt säger: Du är nog den enda som tycker att jag inte tycker....
Victor säger: Tycker du att sverige borde bli medlem i EMU?
Carl Bildt säger: Jag har redan svarat på den frågan - det står inte på dagordningen under överskådlig tid.
Feber säger: Vem anser du bär det största ansvaret för situationen i Israel/palestina-frågan?
Carl Bildt säger: Oj,det kan föra långt ner i historien att söka svaret på den frågan... Jag tycker nog att viktigare är att nu försöka skapa förutsättningar för fred och försoning än att försöka fördela det historiska ansvaret för en av vår tids mest tragiska konflikter.
lasse strut säger: Tror du att situationen i Kenya går att lösa genom förhandlingarna som hålls av Koffi Annan eller krävs det en militär intervention?
Carl Bildt säger: Jag hoppas intensivt att Kofi Annan kommer att lyckas - och jag tror det dessutom.
filip säger: Hur ser du på kritiken och protesterna emot OS i Kina?
Carl Bildt säger: Jag ser det personligen inte som fel att OS hålls i Kina. Varje öppning av landet tror jag på lång sikt är bra. Jag tror att det också underlättar en långsiktig omvandling mot demokrati och respekt för medborgerliga fri- och rättigheter.
Mackan säger: Kommer det att bli mer krig på Balkan?
Carl Bildt säger: Det måste vi göra vårt yttersta för att förhindra. Den europeiska integrationen är det på sikt viktigaste instrumentet för det. Kortsiktigt ser jag dock betydande risker för ökade spänningar i regionen.
B säger: Vad tror du presidentskiftet i USA kommer få för betydelse för situationen i Irak?
Carl Bildt säger: Sannolikt inte så stor. Skillnaden mellan de tre aktuella kandidaterna har successivt blivit allt mindre. Mycket avgörs av utvecklingen i Irak självt.
Göran Svensson säger: Är det verkligen rätt att låta Sveriges deltagande i internationella styrkor helt dränera vårt inhemska försvar, med tanke på den beredskap som allmänna värnpliktiga styrkor är vid miljökatastrofer, eftersök och inte minst som en sammanhållande faktor för nationen?
Carl Bildt säger: Nej, men det gör vi inte heller. Jag vill inte ställa insatser för att hjälpa flyktingar i Tchad mot beredskap att klara miljökatastrofer här hemma. Vi skall klara bägge.
säger: Tidigare idag utryckte Brigitta Ohlsson (fp) en önskan om att se mer en ideologiskt inriktad utrikespolitik. Vilket är ditt grundläggande synsätt på hur utrikespolitik bör utövas?
Carl Bildt säger: Det skulle jag kunna skriva böcker om - vilket jag f ö delvis har gjort under tidigare år. Utrikespolitik handlar både om värderingar och om intressen. Viktigt för mig från bägge dessa utgångspunkter är att vara med och bygga ett fredligare och friare Europa genom EU.
Mackan säger: Tycker du att läget i Gaza har blivit bättre? eller sämre?
Carl Bildt säger: Alldeles uppenbart mycket sämre inte minst efter Hamas-kuppen och den israeliska isoleringspolitiken.
filip säger: Vad ar de viktigaste egenskaperna, enligt dig, att ha som utrikesminister?
Carl Bildt säger: Vad gäller egenskaper för en utrikesminister har jag väl inget bra svar. Laila Freivalds och jag är olika som personer - för att nu bara ta det exemplet - men det är ju politikens innehåll och inriktning som är det avgörande. Tack för alla frågor - hoppas att svaren gav någon belysning!

aftonbladet.se

Publisert: