Sukralos kan skada miljön

Reningsverken kan inte bryta ner sötningsmedlet

Stora mängder sukralos sprids i svenska sjöar och vattendrag.

Anledningen: Reningsverken klarar inte att bryta ner sötningsmedlet.

Nu befarar Naturvårdsverket att fiskar och andra djur kan påverkas.

Nu befarar Naturvårdsverket att fiskar och andra djur kan påverkas av sukralos, som finns i bland annat lightläsk.
Nu befarar Naturvårdsverket att fiskar och andra djur kan påverkas av sukralos, som finns i bland annat lightläsk.

På uppdrag av Naturvårdsverket har en första grov kartläggning gjorts och studien visar en omfattande spridning av sukralos i naturen, skriver Svenska Dagbladet.

– Man kan befara att det sker en ökning av halterna sukralos med tiden, säger Andreas Woldegiorgis vid IVL Svenska miljöinstitutet, som har gjort studien tillsammans med Eva Brorström Lundén och forskare vid norska luftforskningsinstitutet Nilu, till SvD.

Ut med urinen

Sukralos finns i bland annat Coca-Cola light och i flera av Arlas yoggi-produkter. Tre atomer i sockermolekylen byts ut mot klor­atomer. Resultatet blir ett klorämne som inte normalt inte finns i naturen.

Ämnet är godkänt av Livmedelsverket som anser att sukralos är ofarligt för människor. Men sukralos passerar människokroppen och kommer ut med vårt urin ut i avloppet. Sötningsmedlets effekter på miljön har hittills varit okända, även om varnande röster har höjts.

Forskarna har nu undersökt vattnet vid 25 olika reningsverk i Sverige. I samtliga prover hittade man Sukralos. Prover från vatten som hade passerat reningsprocesserna och runnit ut från verket. Vatten som borde vara rent.

Sex ton

Enligt Naturvårdsverkets uppskattningar sprids mellan fem och sex ton sukralos i svenska sjöar och vattendrag varje år. Eftersom ämnet bryts ner långsamt i naturen, menar Naturvårdsverket att fiskar och andra vattenlevande djur kan påverkas.

– Eftersom halterna ökar över tiden finns det en risk att det når en toxisk gräns där arter faktiskt påverkas, säger Andreas Woldegiorgis.

Arla uppger till SvD att de noga följer frågan men att de ännu inte tagit del av rapporten.

– Om det är ett problem med sukralos så vill vi hitta en bättre lösning. vi får följa vad industrin och Naturvårdsverket kommer fram till, säger säger Tobias Wåhlén, informationschef på Arla.

Publisert: