Experter svarar: Därför blir barnen indragna

Av: Kerstin Weigl, Caroline Engvall

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4 | Foto: Peter Wixtröm
Ofta vågar utsatta barn inte berätta för sina föräldrar, eller andra vuxna, vad de har varit med om.

NYHETER

Varför skickar barn bilder via nätet?

En del barn har börjat publicera sexuella bilder och filmer på sig själva av ren nyfikenhet eller bekräftelsebehov. Andra har blivit lurade in i någonting som de inte har klarat av att backa från. Vissa tvingas att skicka bilder under hot. Många barn vittnar om hur de skäms för vad de gör.

Varför berättar inte barnen?

Ofta vågar de utsatta barnen inte berätta för sina föräldrar, eller andra vuxna, vad de har varit med om och känt skam, eftersom de har medverkat i något som de själva har varit delaktiga i. De kan också bli skrämda till tystnad av den som hotar dem.

Vilka känslor lever barnen som utsätts på nätet med?

Att anklaga sig själv, känna ångest, skam och oro är gemensamt hos de flesta utsatta. I deras vardag kan det få konsekvenser som att ångesten eskalerar, att man isolerar sig, börjar undvika sociala sammanhang eller utvecklar fobier. Att ha en upplevelse av att leva ett dubbelliv är extremt ångestframkallande och man behöver skapa allt fler lögner som ett sätt att skydda sig.

Hur påverkas barnen?

Ny forskning visar att de barn och unga som drabbas av spridda bilder eller filmer på nätet kan påverkas mycket negativt och må väldigt dåligt. De är ofta rädda för vad som ska hända med bilderna eller filmerna i framtiden. Bland de som träffat en person på nätet och haft sex på nätet hade tio procent känt sig tvingade. Dessa ungdomar visade sig må betydligt sämre och ha fler traumasymptom än sina jämnåriga och hälsan var minst lika dålig som bland de som har utsatts för övergrepp i samband med möten utanför nätet. Nya studierna visar att de unga som varit med sexuella övergrepp där bilder eller filmer tagits mår sämre än de unga där övergreppen inte har dokumenterats. De ungdomar som hade varit utsatta för sexuella övergrepp där bilder eller filmmaterial spridits mådde allra sämst.

Källor: Maria Schillaci, psykolog Rädda barnen, Linda Jonsson, post doktor vid Barnafrid, Linköpings universitet, Poa Samuelberg, BUP:s Traumaenhet.

Hit kan du vända dig

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)

Hit kan du både ringa själv eller få en remiss från exempelvis skolkurator. Det brukar gå fortare med remiss, men vissa fall prioriteras. Som första kontakt kan du också mejla om du inte vill ringa. BUP:s traumaenhet i Stockholm är en specialenhet för barn och unga som har varit utsatta för sexuella övergrepp. BUP Elefanten i Linköping har också en mottagning för utsatta barn och stor kunskap om barn och unga som exploaterar sig på nätet och i verkliga livet.

www.bup.se

Bris, barnens rätt i samhället

Hjälp för dig som är minderårig. Barnens hjälptelefon har nummer 116 111. Bris vuxentelefon om barn har nummer 077-150 50 50.

www.bris.se

Rädda Barnens föräldratelefon

Tel. 020-786 786 (finns även föräldramejl, foraldrar@rb.se).

www.rb.se

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

Tel. 08-644 21 12. info@atsub.se.

www.atsub.se

Novahuset

Ideell organisation som erbjuder stöd till tjejer och killar som har blivit utsatta för någon form av sexuella övergrepp. Novahuset har tystnadslöfte, för inga journaler och alla kan vara anonyma.

www.novahuset.com

1000 Möjligheter

Ungdomsjour i Stockholm med chattverksamhet.

www.1000mojligheter.se

Killfrågor

En webbplats där de som är eller känner sig som killar kan diskutera och chatta.

www.killfragor.se

Tjejjouren

Tjejjourernas webbplats där de som är eller känner sig som tjejer kan diskutera och chatta.

www.tjejjouren.se

Ungdomsmottagningen på nätet

Ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 12 och 25 år.

www.umo.se

Unizon

Samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer, jourer specialiserade på sexuella övergrepp samt jourer för anhöriga till barn som utnyttjats sexuellt. Jourerna stöttar och skyddar kvinnor, tjejer, killar, barn, unga, transpersoner och män.

Sök närmsta jour på www.unizon.se

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån är en öppen verksamhet som arbetar med barns rättigheter och som kan erbjuda enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning.

www.erstadiakoni.se/sv/barnrattsbyra/

Safeselfie

Hjälpsajt för alla som blivit utsatta för bildspridning på nätet, men också för vuxna – såväl föräldrar som professionella – att samla kunskap kring unga och bilder på nätet.

www.safeselfie.se

Publicerad: