Macchiarini utreds för nytt forskningsfusk

1 av 2
NYHETER

Skandalkirurgen Paolo Macchiarini utreds för ytterligare ett fall av forskning som misstänks vara fusk.

Den här gången gäller det en vetenskaplig artikel från november 2015, sär Macchiarini var huvudförfattare.

– Självklart blir jag ledsen och bestört när jag får ytterligare ett fall på mitt bord, säger Karolinska Institutets prorektor Henrik Grönberg.

Det blåser runt forskaren Paolo Macchiarini igen. Nu utreder Karolinska Institutet en artikel som skandalkirurgen skrivit tillsammans med andra forskare. Artikeln publicerades i tidskriften Respiration i slutet av november förra året.

Det finns oklarheter med bland annat etikprövningstillståndet i artikeln. Huvudförfattaren Paolo Macchiarini och de andra forskarna prövade inte studiens etik innan den genomfördes.

Det betyder att Paolo Macchiarini inte hade etiktillstånd när han behandlade en svårt sjuk patient i forskningssyfte. Detta skedde 2011.

– Man hade inte etiktillstånd när man startade den här behandlingen, utan man sökte etiktillstånd i efterhand, säger prorektor Henrik Grönberg.

Det var i förra veckan som Henrik Grönberg fick ärendet på sitt bord. Nu ska KI kräva in svar från de andra inblandade forskarna.

– Efter det beslutar vi om vi ska lämna ärendet vidare för extern granskning, säger Henrik Grönberg i pressmeddelandet.