Löfven väldigt glad

NYHETER

– Jag är väldigt, väldigt glad att vårt arbete gett resultat och att vi har fått ett förslag som går i precis den riktning vi vill, säger statsminister Stefan Löfven (S).

– Nu är det lika lön för lika arbete som gäller.

Löfven betonar att Sverige kommer att behöva mer utstationerade arbetare i Sverige i byggsektorn för att bygga bostäder och annan infrastruktur.

– Då är det viktigt med ordning och reda på arbetsmarknaden, säger han.

Löfven uppger att med nuvarande EU-regler ökar trycket på lägre löner ju fler utstationerade arbetare som kommer till Sverige.

– Man ska inte ha regler som tvingar människor att konkurrera med lägre löner.

”Mycket stor seger”

Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) preliminära bedömning innebär de ändringar som EU-kommissionen föreslår i direktivet att utstationerade arbetare kan kräva samma löner och ersättningar som inhemska arbetare. I dag garanterar direktivet bara minimilön.

– Jag uppfattar detta som en mycket stor seger för vad vi drivit från svensk sida, säger Johansson.

Hon bedömer också att EU-kommissionens förslag ger ett "tydligt skydd" för den svenska kollektivavtalsmodellen.

Hur stora är möjligheterna för att förändringarna går igenom ministerrådet?

– Det är svårt att bedöma. Det är en laddad stämning när vi diskuterar de här frågorna. Men jag är optimistisk, säger Johansson.

Hon utgår ifrån att de länder som stationerar ut mycket arbetskraft, till exempel Polen, och som är oroade för att tappa konkurrenskraft, även är intresserade av schyssta villkor för sina arbetstagare.