"De sjukaste svarar bäst på 5:2-dieten”

Publicerad 2014-05-17

Överläkare Kerstin Brismar och nya svenska studien

Nu är Sveriges första vetenskapliga studie av 5:2-dieten här.

– Det jag ser i min studie är att de som var sjukast svarar bäst på fastan. De som hade normala blodvärden har inte gått ner så mycket i sina värden, säger Kerstin Brismar, diabetesprofessor och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

I december påbörjade Kerstin Brismar studien av 5:2-dieten med hittills 50 patienter. 14 av dem har fastat i snart sex månader. Målet är 100 patienter.

Förhöjd risk

Fyra patientgrupper deltar. Alla har riskfaktorer som ingår i det metabola syndromet och medför förhöjd risk för hjärtkärlsjukdomar.

 Typ 2-diabetes – som inte behandlats med insulin.

 Övervikt - BMI 25-29,9.

 Fetma - BMI från 30 och högre.

 Normalvikt och bukfetma - BMI 18,5-24,9.

Alla tappade i vikt

Två dagar i veckan fastar kvinnorna med 500 kalorier per dag och männen på 600 utifrån kaloriberäknade menyer. Studien pågår till 2015.

Alla har minskat i vikt, men olika mycket.

– En del svarar väldigt bra på fastan, andra trögare, men alla har svarat på något sätt, säger Kerstin Brismar.

– Det jag ser i min studie är att de som hade flest riskfaktorer svarar bäst på dieten. De har inte bara gått ner i vikt, utan även i triglycerider, blodsocker och kolesterol och fått bättre njurfunktion, inflammationsprover och blodtryck.

De med normalvikt och bukfetma har gått ner i inflammationsprover och leverprover. Bukfetma påverkar leverproverna, som ALAT. Även insulinkänsligheten har förbättrats hos de flesta.

– Insulinkänslighet förbättras alltid när man går ner i vikt, säger Kerstin Brismar.

Stora skillnader

Men även andra faktorer påverkar värdena.

– De genetiska skillnaderna kan vara stora. Blodfetter, blodtryck och typ 2-diabetes beror inte bara på livsstil, utan även mycket på ärftlighet. Jag tittar därför även på genetiska skillnader som kan förklara var man svarar olika på denna diet.

I september påbörjade Aftonbladet en journalistisk granskning av 5:2-fastan. Våra fyra deltagare har fastat i sex månader. En gång i månaden har deras blodvärden och kroppsvärden kontrollerats på hälsokliniken Vegatus.

Nästa vecka får ni veta de spännande slutresultaten av vår granskning.