Max vd: Det här är så löjligt

1 av 4
Max vd Richard Bergfors.

avNivette Dawod

NYHETER

Brevet till de anställda på Maxrestaurangen i Uppsala är ett olyckligt skämt, enligt Max vd.

Richard Bergfors kallar hela händelsen ”en höna av en fjäder”.

– Hela det här är så löjligt att det inte är sant.

När Aftonbladet når Maxrestaurangernas verkställande direktör Richard Bergfors har han just fått veta om det brev som skickats till anställda på Max i Uppsala, om att den som säljer sämst kommer att få en ”liten bestraffning”.

– Det här är inget som är sanktionerat av Max och inget vi står bakom. Det är en enskild restaurang och en enskild person, en chef, som har uttryckt sig på det sättet. Det är olyckligt.

Det står i brevet att det är flera assistenter som kommer att utföra bestraffningarna, då är det väl fler än en person som vet om det?

– Jag vet inte hur många som har känt till det, men det är inte sanktionerat av Max.

Gör man så här på flera restauranger?

– Nej, det har jag extremt svårt att tro.

Skämtsamt mejl

Bergfors säger att varje vettig människa förstår att mejlet är skrivet som ett skämt.

Hur då?

– Att det inte är allvar. Det är självfallet att det inte utdelas ett straff.

Som jag tolkar det är det skrivet på ett skämtsamt sätt. Det har jag fått höra av personen som skrev det. Men varför personen skrivit så kan inte jag svara på.

Richard Bergfors säger att ledningen ska prata med de som är ansvariga på restaurangen och utreda frågan.

”Löjlig fråga”

Under gårdagen var det ett brev han själv skrivit som väckte uppmärksamhet. I det interna brevet till sina anställda beskrev han att det skulle bli en katastrof om oppositionen vann i riksdagsvalet i september.

Förekommer det ofta att man på Max skickar brev om katastrofer eller bestraffningar?

– Det är en löjlig fråga. Hela det här är så löjligt att det inte är sant. Det här är ett brev eller mejl på en enskild restaurang som är skrivet på skämt. Det är verkligen en höna av en fjäder.

Om anställda är oroliga är det väl inte en höna av en fjäder?

– Vi ska ta reda på om det är så. Vi reagerar alltid mot saker som bryter mot vår policy och vidtar de åtgärder som behövs.

Till Svenska Dagbladet har Bergfors sagt att han är irriterad över att mejl i företaget läcker ut till medier.

– Ja, alla normala personer blir väl irriterade om privata mejl figurerar i media. Det här är intern företagshemlig information som mina konkurrenter nu har tillgång till. Det får till konsekvenser att man får svårt att kommunicera om hemlig information i företaget.