Åklagaren: ”Korna stals inte”

69 kor försvann från ladugården – i dag inleddes rättegången mot bonden

NYKÖPING. Det är ingen som har stulit de 69 korna från bonden i Sörmland, anser åklagaren.

– Han var i en pressad situation och hade länsstyrelsen efter sig. Därför fingerade han stölden, säger åklagaren Robert Eriksson.

Rättegången mot den 48-årige bonden i Södermanland pågår just nu i Nyköpings tingsrätt. Uppmärksamheten runt fallet har gjort att intresset är stort och tingssalen är fullsatt. Bonden – som är åtalad för försök till grovt bedrägeri – kommer att förhöras under eftermiddagen. Hittills är det åklagaren och bondens advokat som har framfört sina sakframställningar.

Samlat intryck

Bonden är ledigt klädd i kavaj och vit skjorta och ger ett samlat intryck. Han har stöd av både familj och vänner på åskådarplats.

Bonden misstänks ha fingerat stölden från gården i december 2012 för att försöka tillskansa sig försäkringspengar för djuren, sammanlagt ungefär 550 000 kronor.

Åklagaren stödjer sig på vittnesuppgifter om att det skulle funnits 180 djur på bondens två gårdar den 23 oktober 2012. Vid samma tillfälle fanns enligt Jordbruksverkets register CDB 348 nötkreatur på gården.

”Det fattades djur”

Åklagaren menar att det fattades djur och bonden därför var tvungen att fingera en stöld natten mellan den 18 och 19 december 2012.

– Det ägde inte rum någon stöld. Han var i en pressad situation, säger Robert Eriksson.

Bondens gårdar var ett tillsynsärende hos länsstyrelsen som flera gånger påpekade att djuren var magra, hade lera i fodret och att kvigor inte hade möjlighet att gå undan för att kalva. Djuren var inte uppdelade utan olika åldersgrupper gick tillsammans vilket gjorde att det var svårt för de mindre djuren att få tillräckligt med mat. Länsstyrelsen påpekade också att flera djur var omärkta.

– Han hade inte kontroll över sitt nötkreauturbestånd. För att rätta till detta fingerade han en stöld, säger åklagaren.

Samma förmiddag som bonden anmälde djuren stulna hos polisen ringde han också till sitt försäkringsbolag Länsförsäkringar Södermanland och berättade vad som hänt.

”Försök till grovt bedrägeri”

Åklagaren menar att han då gjorde en muntlig skadeanmälan och på så sätt gjorde sig skyldig till försök till grovt bedrägeri.

Bonden som är lantbrukare i fjärde generationen förnekar all inblandning i stölden och bedrägeriförsöket.

– Verksamheten har gett ett gott resultat och han saknar ekonomiskt intresse att tillskansa sig försäkringspengar, säger bondens advokat Leif Gustafson.

Enligt advokaten har inte bonden heller gjort någon skadeanmälan till försäkringsbolaget.

– De har ringt och påmint honom om att skicka in skadeanmälan och skriva under den. Men så har inte skett, säger Leif Gustafson och menar att hans klient därför inte kan dömas för bedrägeriförsök.

Under eftermiddagen kommer den 48-årige bonden förhöras och ge sin version.

Publisert: