Fortsatt motigt för Alliansen

NYHETER

Ännu en väljarenkät visar att regeringspartierna ligger långt efter oppositionen. Hos DN/Ipsos får Alliansen 39,2 procent mot 50,4 procent för de rödgröna. Samtidigt anser fler att Sverige är på väg åt fel håll.

Ingen förändring för något enskilt parti är statistiskt säkerställd i decembermätningen. Sett över hela 2013 är den stora förändringen hos Ipsos att Moderaterna förlorat runt en sjättedel av sitt väljarstöd och verkar ha stabiliserats kring 25 procent, medan Socialdemokraterna ligger kring 33–34 procent.

Drygt 1 100 personer har också fått svara på frågan: Tycker du att utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll?

47 procent av de svarande valde det senare alternativet, en ökning med 5 procentenheter sedan föregående mätning.

Andelen som uppger att Sverige är på väg åt rätt håll minskade samtidigt med 4 procentenheter till 21 procent.

Enligt DN är förändringarna statistiskt säkra.

Johanna Laurin Gulled, opinionsanalytiker på Ipsos, ser resultatet som en av flera indikatorer på att regeringen har "en krokig väg att vandra om den ska bli omvald".

– Att fler anser att utvecklingen i landet går åt fel håll, samtidigt som vi i oktober såg att förtroendet för regeringen sjunkit, tydliggör regeringens utmaning att vända opinionssiffrorna, säger hon till DN.

TT