Utsatt för 15 brott – alla nedlagda

Av: Josefin Sköld, Martin Ekelund

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

Lennart Gillström fick bilen vandaliserad med fogskum.

Trots att han har avgörande bevis för vem som ligger bakom lägger polisen ner ärendet.

– Jag tycker att det är förfärligt, säger han.

Egenföretagaren Lennart Gillström, 61, har drabbats av stölder, skadegörelse och våldsbrott ett femtontal gånger i livet – aldrig har polisen kunnat klara upp dem. Trots att han i flera fall haft uppslag om vem som ligger bakom.

När han i början på september fick bilen vandaliserad med fogskum och utredningen lades ner fick han nog.

– Jag tycker att det är en märklig och oerhört tandlös signal man skickar till de här ungdomarna som håller på, säger han.

Redan nedlagt

Med hjälp av sina kontakter i grannskapet fick Lennart fram ett namn på en misstänkt gärningsman – en elev på en intilliggande skola. Dessutom spårade han upp burken med fogskum som låg slängd i en närliggande container.

– Jag ringde till polisen och kompletterade min anmälan med det här namnet och sa att det i princip var säkert att det var den här personen.

Vad fick du för reaktion?

– Fallet var redan nerlagt. Men om jag lyckades få tag på den ansvariga utredningspersonen så kunde jag möjligen övertyga den att ta upp fallet igen. Men det var om jag jagade rätt på utredaren.

Varför tror du att polisen inte utreder den här typen av brott?

– Jag tror att det betraktas som mindre vardagsbrott. Och det ekonomiska värdet och skadan inte är speciellt stor. Och då går det nog från inkorgen till utkorgen rätt fort.

Upp till utredaren

Men enligt Ulf Wahlroth som hanterade Lennarts anmälan är det inte anledningen. I stället handlar det om den speciella lagstiftning och hänsyn som omgärdar unga lagöverträdare.

Om brottet innehåller minst ett års fängelse i straffskalan ska en utredning inledas när den misstänkte är minderårig. Om det däremot, som i det här fallet, handlar om ett brott med lägre straffskala är det upp till utredaren att bedöma om misstanken är tillräckligt stark för att några utredningsåtgärder ska vidtas.

Enligt Wahlroth blir det därför svårt att ens åka och hämta in burken med fogskum.

– Om jag gör polisiära åtgärder i syfte att utreda det här brottet då har jag startat en förundersökning. Och jag har beslutat att jag inte ska inleda en förundersökning, säger han.

Men han medger att han kan tänka sig att öppna utredningen igen.

– Om Lennart har gjort mer efterforskningar i området och det finns en till uppgift som pekar mot den här killen. Då kan jag tänka mig att ta ett nytt beslut, säger han.

LÄS OCKSÅ

Polisgranskning

Publicerad: