Talmannen hindrade omröstning

Foto: Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg (S)
NYHETER

Frågan om brytpunkten för statlig skatt ska höjas eller inte har blivit höstens politiska följetong.

Oppositionen i riksdagen har försökt stoppa regeringens reform, men i dag meddelade talmannen att han inte kunde tillåta en omröstning och frågan hamnar nu i Konstitutionsutskottet.

– Jag hoppas processen där inte blir ännu en del i ett partipolitisk spel, säger Anna Kinberg Batra, gruppledare (M)

I den budget som regeringen presenterade i höstas var en av reformerna att brytpunkten för statlig skatt skulle höjas. Det innebar att de som tjänar över cirka 36 000 kronor skulle få en skattesänkning på upp till 250 kronor i månaden. Men en majoritet bestående av de fyra oppositionsparterna lade en tid senare fram ett förslag i finansutskottet om att riva upp reformen.

Frågan skulle egentligen ha avgjorts vid en omröstning i slutet av oktober. Men trots att oppositionen är i majoritet i riksdagen klarade man inte av att vinna omröstningen. Jonas Sjöstedt (V), Mikael Damberg (S) och Carina Hägg (S) saknades nämligen i kammaren.

Omröstning planerad till i dag

I dag gjorde man ett nytt försök att rösta igenom att reformen, som beräknas kosta 3 miljarder, ska rivas upp. Men inte heller denna gång gick det. Anledningen var att talmannen Per Westerberg (M) vägrade låta frågan gå till omröstningen. Under hösten har diskussion varit hård mellan regeringen och oppositionen om det är möjligt att bryta ut och rösta ned ett enskilt förslag i en hel budget. Efter talmannen besked i dag, som han grundade på en opartisk utredning han beställt, så var oppositionens förslag inte förenligt med riksdagsordningen.

I stället röstade de rödgröna partierna och SD för att frågan nu ska gå vidare till Konstitutionsutskottet. Eftersom oppositionen även där har majoritet lutar nu mycket mot att det slutligen kan bli en omröstning i frågan i slutet av nästa vecka. Denna gång skulle talmannen, om KU säger att omröstningen kan genomföras, inte kunna hindra den.

Regeringen missnöjd

Efter dagens omröstning var oppositionens företrädare inte nöjda med talmannens beslut om att inte tillåta en omröstning.

– Jag blev överraskad av hans motivering. Han säger att riksdagen skulle få mer makt om han lät det gå igenom. Men talmannen borde ju värna riksdagens möjligheter att besluta enligt grundlagen. Riksdagen ska vara landets högsta beslutande organ, säger Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson (MP).

Mikael Damberg, gruppledare (S), tycker det är bra att KU nu får se över frågan.

– Talmannen gjorde en bedömning som vi inte delar. Det finns mycket som talar för att man har släppt igenom yrkanden på det här sättet tidigare så att vi gör en annan bedömning, säger Mikael Damberg, gruppledare (S).

Anna Kinberg Batra, gruppledare (M), beklagade att oppositionen inte gick med på talmannes beslut.

– Talmannens ska stå över det partipolitiska spelet. Han har gjort en grundläggande och opartisk rättsutredning och baserat sitt beslut på det. Jag hade hoppats att kammaren hade gjort det. Nu har en majoritet av S, SD och de andra gjort en annan bedömning. Då får vi respektera det och se vad KU kommer tillbaka med, säger Anna Kinberg Batra, gruppledare (M).

KU ska snabbt se över frågan

Redan i morgon bitti ska det långdragna historien om skattesänkningen vara eller icke vara valsa vidare i KU. Utskottets ordförande Peter Eriksson menar att målet är att handla snabbt, men seriöst.

– Vi ska granska om det finns ett hinder i riksdagsordningen för att ta den här typen av beslut. Mitt mål är att vi ska kunna justera på tisdag i nästa vecka, men om det finns ledamöter som behöver ännu ett möte innan man tar ställning kan det bli onsdag, säger KU:s ordförande Peter Eriksson (MP).

Han menar att det finns en positiv aspekt av att ärendet nu når KU.

– Om det är så att det finns en osäkerhet om var riksdagsordningen betyder och budgetreglerna där säger kan det finnas en fördel i att vi faktiskt talar om att det är är möjligt eller inte. Det kan vara positivt. Men jag tycker inte att det är bra att vi hamnar i strider om formalia i stället för sakfrågor, säger han.