Hög beredskap för översvämningar i södra Sverige – ”har inte sett nåt liknande”

NYHETER

Regnet har vräkt ner över södra Sverige och SMHI varnar för översvämningar.

Nu har länsstyrelsen i Skåne, Blekinge och Kronoberg bett om MSB:s förstärkningsresurser.

– Jag tror inte jag har sett något liknande i våra åar, säger Christopher Carlander, chefspilot på FFK Blekinge.

1 av 4 | Foto: FRIVILLIGA FLYGKÅREN
Mörrumsån i höjd med Hemsjö.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för höga vattenflöden i flera vattendrag i södra Sverige på grund av förra veckans nederbörd.

I Kronoberg, Skåne och Blekinge län har flera åar svämmats över. Länen bad i fredags Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap om hjälp för att klara av de höga vattennivåerna.

– Läget är stabilt men det är väldigt mycket vatten. Det översvämmas på vissa låglandsområden men framförallt är det åarna vi fokuserar på, sa Malin Mattsson, stabschef i Blekinge län under lördagen.

Flygkåren tog bilder

Hon berättar att de under fredagen skickade upp frivilliga flygkåren, FFK, för att ta lägesbilder.

– När vi tittat på bilderna och resonerat med våra kollegor i Kronoberg och Skåne så kom vi fram till att be MSB flytta sina förstärkningsresurser närmare oss. De har rullat ner till Skåne under dagen. De är inte i bruk utan står där i förebyggande syfte.

MSB berättar att de flyttat resurser till Kristianstadsområdet.

– Vi har tagit emot en gemensam begäran om förstärkningsresurser från länen och har valt att proaktivt flytta fram barriärer och pumpar till Kristianstadområdet om ett behov skulle uppstå, sa Petter Engelbertson, kommunikatör på MSB under lördagen.

”Har inte sett något liknande”

Christopher Carlander, chefspilot vid FFK Blekinge, var en av de som i fredags tog flygbilderna över Ronnebyån och Mörrumsån.

– Jag tror inte jag har sett något liknande i våra åar, men tidigare har vi haft högt vattenstånd i havet, säger han.

– Vi har kunnat konstatera att vattnet stod nära bebyggelse och vägar på ganska många ställen. Det är definitivt ett högt flöde i åarna, säger Christopher Carlander.

Inga allvarliga skador

Malin Mattsson berättade under lördagen att inga personer har påverkats allvarligt av översvämningarna.

– Vissa hus har fått lite vatten i källaren. De medborgare som har källare, som ligger nära vattendragen, har vi gått ut med information till på vår hemsida om vad man bör tänka på. Att man kan skaffa sig en egen pump till exempel eller ta upp värdesaker ur källaren.

Läget stabilt men oförändrat

Under måndagen så hade Blekinges länsstyrelse en samverkanskonferens med kommuner, räddningstjänst och polis. Malin Mattsson berättar att läget är stabilt men att åarna fortfarande är översvämmade.

– Läget är oförändrat. Inga nya rapporterade händelser har kommit in. Vi fortsätter att fokusera på förebyggande, MSB:s resurser är fortfarande kvar men vi har inte använt dem.

SMHI:s klass 1-varning gäller fortfarande.

Väderrekorden som får dig att häpna 00:30
ARTIKELN HANDLAR OM

SMHI

Kronoberg

Skåne