Blodsbatterierna i Kongo

Teknikjättarna svarar på Aftonbladets granskning

Av: 

Staffan Lindberg

NYHETER

Kobolt har kallats vår tids olja.

Men riskerna kopplade till utvinningen i Kongo-Kinshasa är mycket höga.

Så här svarar världens storföretag på Aftonbladets granskning.

Volvo

Från och med nästa år kommer alla Volvo Cars nya bilmodeller att utrustas med elmotorer. Det innebär att den svensk-kinesiska biltillverkaren i ett slag kommer att bli en av världens större inköpare av kobolt.

Volvo är ett företag med hög profil när det gäller hållbarhetsfrågor. Aftonbladet har bett om en intervju för att få svar på hur företaget ser på de risker som utvinningen av kobolt medför. Vilket ansvar man tänker ta, och hur riskerna ska bemötas.

Några specifika svar på våra frågor kommer inte. Efter upprepade kontakter med Volvos pressavdelning väljer bilföretaget att i stället svara med ett uttalande:

”Vi är medvetna om att handel med kobolt kan ha konsekvenser för mänskliga rättigheter och för att motverka det säkerställer Volvo Cars att företaget följer OECD:s ”Due Diligence Guidance” för ansvariga leverantörskedjor. Volvo Cars är också en aktiv medlem i ”Responsible Mineral Initiative”, ”Responsible Cobalt Initiative” och ”Drive Sustainability”. ”Drive Sustainability” är ett samarbete mellan tio fordonstillverkare med syfte att integrera hållbara inköpsprocesser och leverantörskedjor medan ”The Responsible Mineral Initiative” och ”Responsible Cobalt Initiative” har åtagit sig att bygga en hållbar utvinning och handel av mineraler. Volvo Cars medverkan i de här branschorganisationerna ökar företagets förståelse för riskerna relaterade till utvinningen och handeln med kobolt.”

Huayou Cobalt/CDM

Kinesiska Huayou Cobalt är en världsledande tillverkare av batterikobolt, med en omsättning på motsvarande flera miljarder svenska kronor. Huayou äger i sin tur den största inköparen i Kongo-Kinshasa, Congo Dongfang Mining International, CDM.

Aftonbladet har varit i telefon- och mejlkontakt med företagets talesperson i frågor som rör socialt ansvar, som önskar att inte få sitt namn publicerat.

– Vi bevakar ständigt våra leverantörer, säger han.

Talespersonen förnekar de uppgifter som vi har fått på plats, att CDM fortsätter att köpa kobolt av okänt ursprung från mineralmarknaden i Musompo. Han uppger att företaget upphörde med inköp från marknaden för ett och ett halvt år sedan och numera bara köper från kontrollerade gruvor utan barnarbetare. Uppgifterna från lokala handlare om motsatsen kallar han för ”icke sanna”.

Som ett villkor för att lämna ytterligare kommentarer begär talespersonen att vi ska röja identiteten på våra anonyma källor, något som skulle strida mot journalistisk yrkesetik och svensk lag.

Huayous talesperson hävdar att företaget prioriterar arbetet mot barnarbete i sin leverantörskedja. Något som har gjort att arbetet med att förbättra säkerheten för de vuxna arbetarna har fått vänta.

– Vi har tillhandahållit personlig skyddsutrustning till vuxna arbetare i Kasulo, men eftersom arbetarna rör sig är det en utmaning för tillfället.

Frågan om de tvångsförflyttade invånarna, och deras ekonomiska kompensation, hänvisar han till lokala myndigheter.

Apple

Elektronikjätten Apple är ett av de globala storföretag som använder kobolt från Kongo-Kinshasa i sina produkter. En av leverantörerna är det kinesiska företaget CDM, som Aftonbladet har granskat på plats.

Apple hänvisar i telefon och mejl till Amnestys undersökning av hur världens elektronikföretag arbetar för att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med koboltutvinningen. Företaget uppgavs där vara först med att lista sina leverantörer av kobolt och leda utvecklingen när det gäller att identifiera barnarbete och köpa in kobolt på ett ansvarsfullt sätt.

Att Apple, till skillnad från vissa konkurrenter, fortsätter att använda kobolt från smågruvor i Kongo-Kinshasa förklarar företaget så här:

”Vi vet att det finns stora utmaningar med småskalig brytning av kobolt, men att för all framtid lämna den skulle skada de samhällen som är beroende av gruvbrytning för sin inkomst.”

I sin leverantörsansvarsrapport från 2017 skriver Apple att alla företagets koboltleverantörer granskas av utomstående aktörer.

Apple medger dock att arbete återstår:

”Vårt engagemang för ansvarsfulla inköp kommer inte att avta och vi kommer att fortsätta att införa våra standarder
djupt i våra leverantörsled.”

Tesla

Som en av världens ledande elbilstillverkare är Tesla beroende av kobolt. Aftonbladet har varit i kontakt med en talesperson för företaget som uppger följande:

”Teslas uppdrag är att påskynda världens övergång till hållbar energi. Det utgör vårt existensberättigande och vi fokuserar på att skydda miljön och skapa en bättre, tryggare och mer hållbar planet för oss alla. Det innebär att vi lägger mycket tid på att försöka göra vår leverantörskedja så miljövänlig som möjligt och se till att arbetsförhållandena i våra leverantörsled är säkra och mänskliga och att arbetstagarna behandlas med respekt och värdighet.”

Teslas talesperson uppger att företaget granskar sina leverantörer på plats, för att se hur de arbetar och hanterar risker kopplade till utvinningen:

”Alla våra kontrakt kräver att leverantörerna följer policys och lagar för mänskliga rättigheter och miljö- och säkerhetskrav.”

Talespersonen framhåller slutligen att företagets NCA-battericeller innehåller mindre kobolt än andra biltillverkares NMC-batterier. Något som gör företaget mindre beroende av kobolt.

Samsung

Den sydkoreanska elektronikjätten Samsung tillverkar både smartphones och andra elektronikprodukter och de batterier som produkterna kräver. Företaget kommenterar Aftonbladets granskning så här:

”På Samsung Electronics tar vi vår roll att köpa in på ett etiskt och ansvarsfullt sätt genom hela kedjan på allvar, vilket inkluderar de mineraler vi använder i våra produkter. Vi begär av våra leverantörer att ta Samsungs uppförandekod för leverantörer i bruk, något som går i linje med internationella riktlinjer, och att arbeta nära dem för att säkerställa en fullständig och konsekvent efterlevnad av våra policys.”

Samsung uppger sig ha tagit flera steg för att utveckla en ansvarsfull utvinning av mineraler som kobolt, ett arbete som hittills bland annat har lett till att smältverk för kobolt identifierats, och som fortskrider:

”Även om det ännu inte finns något branschgemensamt förhållningssätt till besiktning har Samsung identifierat och implementerat proaktiva steg för att undersöka vår egen leverantörskedja när det gäller kobolt.”

ANNONS

Kry erbjuder läkarbesök och psykologsamtal när det passar dig, via video direkt i mobilen!

Extern länk från Kry SE

Till Kry

Publisert:

LÄS VIDARE

Så högt är priset – för framtidens teknik

Amnesty: din smartphone kan innehålla barnkobolt

ÄMNEN I ARTIKELN

Blodsbatterierna i Kongo

Apple

Tesla

Kongo-Kinshasa

Kinshasa

Mänskliga rättigheter

Samsung