Totalförbud mot amalgam

NYHETER

Tandläkare: Kan innebära vissa problem

Amalgam och kvicksilver kommer snart att förbjudas.

Det beslutar regeringen inom kort, uppger SVT:s Rapport.

– Det innebär inga större problem för oss, däremot kan vissa patienter få en del problem, säger Roland Svensson ordförande i Svenska Tandläkareförbundet till aftonbladet.se.

Beslutet om ett totalförbjud tas av miljö- och hälsoskäl, uppger Rapport. Det innebär att hål i tänderna inte längre kommer att kunna lagas med amalgam, utan bara med plast och keramik.

– Amalgam har mekaniska egenskaper, alltså hållfasthetsegenskaper som överträffar de nya materialen. Men av miljöskäl har man valt att förbjuda amalgamet, trots att man inte hittat några belägg för att amalgamet är skadligt, säger Björn Klinge, professor i odontologi vid Karolinska Institutet, till rapport.

”Inga problem”

Alla detaljer är dock inte helt klara. I en del fall kommer tandläkarna kunna söka dispens hos Kemikalieinspektionen under en övergångsperiod.

Men inom tandvården tar man det nya beslutet med ro.

– Amalgam har länge varit på väg ut från tandvården i Sverige, så det här innebär inte några större problem för oss, säger Roland Svensson till aftonbladet.se.

Enligt Svensson kan dock vissa patientgrupper få problem då amalgamet förbjuds.

– Främst de som inte kommer åt att hålla rent och torrt kring fyllningen, säger han.

Kan inte välja

Patienterna kommer dock inte kunna välja vilken fyllning de vill ha i framtiden då amalgamalternativet försvinner.

Tusentals svenskar har i dag amalgam i tänderna, även om användningen minskat de senaste åren. Det finns dock ingen större hälsorisk för dem som har amalgamfyllningar i dag, uppger Roland Svensson.