Sopor från köket blir bilbränsle

NYHETER

Filmen Tillbaka till framtiden är på väg att bli verklighet – i Guldheden i Göteborg. Här ska nämligen de boendes sopor bli till biogas – som sedan ska driva bilar.

Foto: Michael J Fox framför bilen som i Tillbaka till framtiden drivs med sopor. Nu ska ett projekt i Guldheden i Göteborg göra samma sak.

I filmen drivs Doc Browns bil av sopor på ett lite mer direkt sätt – där stoppas skräpet rätt ner i motorn. Men i bostadsområdet i Göteborg ska man nu ta ett steg på vägen dit.

Här ska ett nytt system för att hantera matavfallet testas. I korthet torkas hushållsavfallet som minskar till en fjärdedel i vikt och volym. Då blir det mer laddat med energi för till exempel biogastillverkning, skriver Bohusläningen.

– Tekniken frigör omkring 80 procent av vattnet som finns i matavfall, och det ger oss ett lätthanterligt avfall som inte behöver hämtas så ofta. Vi får miljövinster med färre transporter, säger Lars Smedlund, ägare till företaget som utvecklat den nya avfallshanteringen.

Ett par gånger om året kommer en sugbil och tömmer avfallslagret. Energin från en påse matavfall från köket ger biogas till att driva en personbil 3,2 kilometer.