Värnhem får ny entré

NYHETER

Kultur och butiker samsas när bygget skjuter i höjden

Foto: Inte nog med att det blir ett nytt shoppingcenter, det byggs även 300 nya bostäder vid infarten till Värnhem.

Det byggs för fullt på den gamla rivningstomten vid infarten till Värnhem. Upplevelsecentret Entré blir en del av det nya Värnhem där många fler förändringar väntar.

– I mars 2009 är det inte tänkt att det ska vara färdigt, då är det färdigt, betonar Dan Fæster, vd på TK Development som är fastighetsutvecklare för projektet Entré.

Snart 70 procent av butikslokalerna är redan uthyrda, alla koncepten spikade, och lyftkranarna svänger runt för fullt.

– Vi riktar oss till unga människor och unga familjer. Barnfamiljer ska kunna få sig en stunds lugn shopping då ett lekland med barnpassning är på gång.

Positiv riktning

Butikerna finns på de två nedersta planen, medan de två övre rymmer gym, biografer och restauranger.

– Vi vill inte ha samma kedjor som andra center, säger Dan Fæster, och berättar att de bland annat vill etablera danska och tyska varumärken.

Anders Rubin, byggkommunalråd i Malmö är nöjd.

– Nu går redan Värnhem i en positiv riktning, men det känns ju inte helt fel att ha en fin entré till staden. Värnhem ligger fantastiskt centralt och rörelsen in mot centrum blir bara större.

Central knutpunkt

Han påpekar att Citytunneln når sin fulla kapacitet kring 2015, och att kontinentalbanan då kommer att byggas ut.

Östervärn kommer att bli en central knutpunkt, och MKB bygger redan kring 300 bostäder vid Entré.

– Det är ingen tvekan om att hela området kring Östervärns station kommer att bebyggas med kontor och bostäder.

Kate Visonj