Svenska kyrkan behåller vigselrätten

NYHETER

Svenska kyrkans högsta beslutande organ röstade på torsdagen för att kyrkan ska behålla vigselrätten.

Förslaget vann efter votering och rösträkning med siffrorna 161 mot 74.

Frågan har ställts på sin spets efter regeringsutredaren Hans Regner föreslagit en könsneutral äktenskapslag. Om riksdagen beslutar om en sådan ställs kyrkan inför valet att juridiskt viga homosexuella par på samma villkor som heterosexuella, eller avstå från den juridiska delen av giftermålet.

Inför årets kyrkomöte har kyrkans gudstjänstutskott därför behandlat frågan om kyrkans ska behålla eller ge upp den juridiska delen av vigseln, den så kallade vigselrätten. Utskottets betänkande rekommenderade kyrkomötet att behålla vigselrätten.

Men oppositionen är stark, och två motioner har lämnats in som rekommenderar att kyrkan utreder vigselrätten med sikte på att den ska avskaffas.

I stället skulle giftaslystna få den juridiska delen av giftermålet avklarad borgerligt, för att därefter få Guds välsignelse i kyrkan, eller moskén eller synagogan.

– Det var nästan precis samma utslag som förra gången frågan var uppe för några år sedan, ungefär 70 procent vill att kyrkan ska ha kvar den juridiska vigselrätten, säger ärkebiskop Anders Wejryd om kyrkomötets beslut.

TT