Om 112

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

112 ska användas när någon är i akut behov av samhällets hjälpresurser och får bara användas i akuta nödsituationer

En nödsituation är till exempel när fara föreligger för liv, egendom eller miljö och där man behöver omedelbar hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning eller giftinformation.

Numret fungerar i de flesta länder inom EU.

Samtalet besvaras av en operatör som ser till att rätt resurser larmas.

Källa: 112.se

Publicerad: