Petersson räknar med friande dom

NYHETER

Usla styrelseprotokoll och brister i tingsrättens bevisvärdering låg bakom den fällande domen mot förre Skandiachefen Lars-Eric Petersson, enligt försvaret.

Petersson är övertygad om att hovrätten kommer fria honom.

– Det känns skönt att det hela börjar och jag är övertygad om att jag kommer att bli frikänd eftersom domen mot mig var felaktig, säger Petersson.

– Det visar inte minst det faktum att jag friades på samtliga punkter i skiljenämnden.

Skandia kammade förra året noll i försöket att kräva ett skadestånd på 172 miljoner kronor för Peterssons hantering av bonusprogrammet Wealthbuilder.

Trumfkort

Petersson friades från allt ansvar och skiljenämnden hängde i stället ut styrelsen. Det utslaget är försvarets stora trumfkort i hovrättsförhandlingarna som inleddes på måndagen.

Lars-Eric Petersson dömdes i juni 2006 till två års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Enligt domen lyfte Petersson på eget bevåg av taket på Skandias bonusprogram Wealthbuilder så att en lång rad chefer i främst Skandias amerikanska och brittiska dotterbolag kunde kvittera ut 156 miljoner kronor extra.

Kärnfrågan är vad som egentligen bestämdes på ett styrelsemöte i januari 2000.

USA-chefer tryckte på

Styrelsen stod under hårt tryck från främst cheferna i Skandias amerikanska dotterbolag som krävde mer betalt då det amerikanska bolaget stod för större delen av Skandias rekordvinster.

Styrelsen valde i det läget att förlänga bonusprogrammet med fem månader i avvaktan på ett nytt belöningsprogram. Men det är inte glasklart om beslutet också innebar att inte det fanns någon beloppsbegränsning eller något tak.

– Dokumentationen från styrelsemötet kunde ha varit bättre. Men styrelsen var mycket orolig för att de amerikanska cheferna skulle hoppa av om de inte fick mer pengar, säger advokat Torgny Wetterberg.

Felaktig hypotes

I bonusprogrammet Wealthbuilder fanns ett tak på 300 miljoner kronor för åren 1998–1999 som med råge hade sprängts hösten 1999 på grund av bolagets starka resultatutveckling.

I försvarets så kallade sakframställan ingår en massiv dokumentation och skiljenämndens friande dom är den tyngsta beståndsdelen.

– Tingsrätten tog i sin dom inte ställning till hela händelseförloppet. Den grundar sig på en hypotes, som helt saknar stöd i bevisningen, säger Wetterberg.

– Det är viktigt att redovisa vad som faktiskt hänt.

Yrkar på längre straff

Överåklagare Christer van der Kwast är övertygad om Peterssons skuld:

– Det är egentligen Petersson som har överklagat tingsrättens fällande dom och jag har hakat på med ett överklagande.

– Hovrätten ska nu pröva den här frågan igen och det innebär också att påföljdsfrågan kommer att prövas i händelse av en fällande dom. Blir det fällande dom har jag i mitt överklagande yrkat på ett längre fängelsestraff än vad tingsrätten gjorde.

Försvarets sakframställan fortsätter på tisdag.