Läsarna rasar mot psykvården

NYHETER

”Lyssna mer på de anhöriga”

Psykvården är under all kritik.

Det anser många av aftonbladet.se:s läsare som har hört av sig till redaktionen, röstat eller tyckt till i forum.

När 18 482 av aftonbladet.se:s läsare hade svarat på frågan ”Har du förtroende för psykvården?” blev svaret ett rungande nej.

96,1 procent svarade att de inte hade förtroende för psykvården och på aftonbladet.se:s forum debatterades ämnet ”Hur tycker du att psykvården fungerar?” friskt.

Signaturen ”Huredefatt” anser att psykvården misslyckas bland annat med att motivera patienterna att vilja bli friska.

– Psykvården i dag kan liknas en hönsgård. Man skriver ut en massa mediciner som påverkar människor på olika sätt. Vissa mediciner påverkar inte lika från person till person. Man skickas hem med en pillerburk med hopp om att bli stark igen. Ansvaret ska väl ligga hos den läkaren som skriver ut medicin att uppföljning sker tycker jag. Men så sker inte.

Skyller på läkaren

Många anser att skulden borde läggas på de läkare som friskbedömer en patient som sedan begår ett brott. En av dem är signaturen ”Guran56”.

– Om en kirurg begår ett allvarligt fel, hålls han ansvarig. Jag tycker att detta fullt ut ska gälla psykvården också. En felaktigt gjord utvärdering och utskrivning av patient som begår handlingar, beroende på "fortsatt" psykisk sjukdom, borde leda till att de som klassat patienten som frisk döms som medbrottslingar.

Andra menar att lösningen skulle vara att låsa in vissa människor för vård på livstid. En av dem är signaturen ”R.Einfeldt” som hävdar att de flesta psyksjuka som dömts till vård, aldrig kan bli friska.

– Psykvården kommer aldrig fungera till fullo, det enda man kan göra är att hålla inne dessa övriga 90 procent av sjuka människor resten av livet, då de innerst inne ej vill eller orkar ändra sig.

Vill se förändringar

”Grävaren” menar att det hela rör sig om ett polistiskt problem som vi kan tacka våra folkvalda för.

– Vi har tyvärr själva valt våra politiker som indirekt är ansvariga för mordet på den 8-åriga pojken.

De flesta i aftonbladet.se:s forum verkar vara överens om att psykvården idag inte verkar på ett tillfredsställande sätt idag.

En av de som kräver förändringar är signaturen ”Oaoao”.

– Mer förebyggande arbete! Lyssna mer på anhöriga, boendestödjare och andra människor som är nära den psykiskt sjuke och som känner honom eller henne väl. Läkarna måste ta med dessa personers åsikter i sina bedömningar”.

Läs mer:

Susanna Vidlund