Vårdepression vanlig bland svenskar

avZendry Svärdkrona

Så kan du bota din depression och trötthet

Många blir glada av våren, men inte alla.

Trötthet, likgiltighet och en minskad sexlust – känner du igen symtomen? Då kan du ha drabbats av vårdepression.

– Nästan alla känner av svängningen mellan årstiderna men vi har olika känslighet, säger Bertil Dahlgren, läkare och ansvarig för helhetsdoktorn.se.

Foto: clipart

Vintern upplevs ofta som mörk, kall och alltför lång och i månaderna mars och april kulminerar svenskarnas vårdepressioner.

– Vårdepression är ett vanligt tillstånd och är säsongsbunden tillsammans med andra säsongsbundna depressioner som höst och vinterdepression, säger Bertil Dahlgren.

Vanliga tecken på vårdepression är extrem trötthet, likgiltighet, stress, ökat sötsug, viktuppgång, minskad sexlust sömnstörning med ökat eller minskat sömnbehov, morgonångest, för tidigt uppvaknande, nedsatt minne samt koncentrationssvårigheter. I många fall kan man behöva söka professionell hjälp

– När man inte mår bra är en diagnos viktig. I vissa fall kan en depression vara ett livshotande tillstånd och man ska ha respekt för detta. Även en vårdepression kan leda till en högre självmordsrisk och det ska man inte förringa, utan se till att få kontakt med en läkare, säger Bertil Dahlgren.

Påverka spiralen

Men den som vet att vårdepressionen är en lindrig, tillfällig svacka kan själv påverka humörspiralen.

– Vi har sannolikt olika känslighet för årstidsbunden depression och det kan man kompensera med ljussökande och ljushälsa. Man ska inte stänga in sig i onödan utan istället gå ut på promenader och ta cykelturer. Kliv upp på morgonen, dra upp persiennerna och tänd upp. Försök leva så naturligt som möjigt.

Vad kan man mer göra?

– Vid mera påtagliga besvär är det viktigt att ta stöd av en läkemedelsbehandling.

En sådan kan även rekommenderas förebyggande för de som vet med sig att

de drabbas av återkommande vårdepressioner.

Finns det något man själv kan göra hemma?

– Det finns ljusterapilampor för hemmabruk och en sådan kan man införskaffa. Man bör sova på regelbundna tider.

Se till att släcka ned på kvällen så du kommer upp på morgonen och upplever ljuset. Sedan finns det egenvårdsmedel också som kan fungera vid depression.

Vad beror den årstidsbundna depression på?

– Det är ljusets brist och svängningar. Vi är kanske inte riktigt anpassade till livet i Norden rent biologiskt. Ju längre norrut man kommer, desto större blir problemet, säger Bertil Dahlgren.

6 tips för vårhälsan:

Man förebygger vårdepressionen på bästa sätt genom att förebereda sig redan när mörkret

kommer på höstkanten.

Senaste prognosen: