Nu ska biljett- fusket stoppas

NYHETER

Västtrafik tar krafttag mot fusk med sms-biljetter

Efter Punkt SE:s avslöjande om att det förekommer fusk med sms-biljetter skärps kontrollen.

– Vi gick direkt ut med direktiv för att stävja eventuellt missbruk, säger Frans Hilton, chef för biljettkontrollen.

Som Punkt SE tidigare berättat går det att fuska med Västtrafiks sms-biljetter. Genom att vidarebefordra en köpt biljett till flera andra mobiler kan fuskare åka gratis. Hittills har risken för att ertappas vid en biljettkontroll varit ganska liten. Sms- biljetterna ser nämligen äkta ut efter att mottagaren ändrat en enklare inställning.

– Efter er artikel kommer vi under en tid att kontrollera sms-biljetterna mycket mera noggrant, säger Frans Hilton.

Spårar signalen från SMS:et

När sms-biljetten skickas ut från Västtrafik medföljer en signal som enkelt går att spåra. Den visar om orginalbiljetten verkligen skickats till den aktuella mobiltelefonen.

–?Vi kommer att ifrågasätta äktheten och kontrollera att biljetten kommer från rätt beställningsställe och inte är vidareskickad från någon annan mobil, säger Frans Hilton.

Vad händer om någon fastnar i kontrollen med en falsk sms-biljett?

– Det kan föranleda en polisanmälan. Vi bedömer det som en medveten fuskåkning som vi ser mer allvarligt på än om någon inte löst biljett alls, säger Frans Hilton.