Kameror håller koll på skolorna

NYHETER

Allt fler gårdar filmas efter skadegörelse

Foto: Glöstorpsskolan i Tuve övervakades av polisen i våras efter ett anonymt mordhot mot barnen. Skolan är en av dem som kameraöver­vakas. Men övervakningen får bara ske efter skoltid.

Storebror vaktar allt fler skolgårdar.

Hittills har 12 skolor i Göteborg skaffat övervakningskameror och fler är på gång.

2003 beviljade länsstyrelsen i Västra Götaland det första tillståndet för kameraövervakning på en skola.

– Ansökningarna ökar för varje år. Just nu har vi tre skolor i Göteborg under handläggning, säger Ingela Gjers, handläggare på länsstyrelsen.

De nya ansökningarna kommer från Lillekärrsskolan, Nya Lövgärdesskolan och Gamlestadsskolan.

– Anledningen är att vi haft en hel del skadegörelse de senaste åren, säger Stefan Gustafsson, biträdande rektor på Lillekärrsskolan.

Kan övervakningskameror råda bot på det?

– Det är synd att behöva gå övervakningsvägen men jag tror att det gör att vi får mindre skadegörelse.

Än så länge har ingen skola fått nej till att sätta upp kameror.

– Men de kan ha fått skriva om sina ansökningar. Än så länge har vi bara gett tillstånd för kameror riktade över fasaderna, inte över skolgårdar, säger Ingela Gjers.

För samtliga skolor i Göteborg gäller att kamerorna bara får vara påslagna efter skoltidens slut.

Här håller kameran koll

Karolina Vikingsson