Lut läckte ut i vik

NYHETER

Akzo Nobel polisanmält för utsläpp

Länsstyrelsen i Värmland polisanmäler Akzo Nobel i Hammarö för miljöbrott.

När en båt lastad med lut skulle lossas läckte mer än en fjärdedel av den frätande vätskan ut i en invallad vik. Totalt handlade det om 339 kubikmeter.

Läckande ventil

Läckaget berodde enligt Akzo Nobel på en läckande ventil. Företagets undersökningar visar inte på några miljöförändringar till följd av utsläppet.

Länsstyrelsen anser att företaget inte vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

TT