Vanlig hjärtmedicin ökar dödligheten

Foto: Lina Boström Einarsson
NYHETER

Ett ofta använt läkemedel vid förmaksflimmer, digoxin, ökar risken för att patienten ska dö under behandlingens gång.

– I akutskedet kan läkemedlet ha positiv effekt, säger Pär Hallberg vid Akademiska sjukhuset.

I en studie gjord på 60 000 patienter visade det sig att dödligheten ökade med 40 procent i gruppen som drabbats av förmaksflimmer utan samtidig hjärtsvikt, skriver Upsala Nya Tidnings nätupplaga.

Den ökade dödligheten syntes bara i den grupp med renodlade förmaksflimmer.

I den grupp som samtidigt drabbats av hjärtsvikt tycks digoxin inte öka dödligheten, enligt studien som publiceras i facktidskriften European Journal of Clinical Pharmacology.

Studien gäller endast långtidsbehandlingar med medicinen.

– I akutskedet av förmaksflimmer kan läkemedlet ha positiv effekt, säger Pär Hallberg vid Akademiska sjukhusets avdelning för klinisk farmakologi.

Läs också:

TT