Kraftig brand på lågstadieskola

NYHETER

Gymnastiksalen totalförstördes

En brand bröt vid lunchtid ut på Slättgårdsskolan i Skärholmen i Stockholm.

Ett 40-tal brandmän har under eftermiddagen jobbat med släckningsarbetet.

Vid lunchtid kom larmet om att Slättgårdsskolans gymnastiksal i Bredäng i södra Stockholm stod i lågor.

Branden fick ett kraftigt förlopp och gymnastiksalen, som är 600 kvadratmeter stor, blev helt förstörd.

Eftersom det är lov befann sig ingen i skolan, men den kraftiga rökutvecklingen ledde till att barn från ett intilliggande fritidshem evakuerades.

Som mest arbetade cirka 40 brandmän med släckningen. Under eftermiddagen trappades det akuta arbetet ned och eftersläckningen kvarstod.

Orsaken till branden är inte känd.

– Det får polisens tekniker undersöka. De kan inte gå in på ett tag på grund av rasrisken, säger Pelle Rytterlund, överbrandmästare vid Stockholms brandförsvar.

Kameror ett motmedel

Skolborgarrådet i Stockholm, Lotta Edholm (fp), säger att enligt preliminära uppgifter verkar kommunens kostnader för skolbränder ökat under 2006.

Hon anser att ett sätt för att få ner brandrisken skulle kunna vara att fler skolor kameraövervakar sina fasader.

– Under våren tänker vi ta fram en policy i utbildningsnämnden när det gäller kameraövervakning. Naturligtvis är det rektorerna och fastighetsägarna som måste fatta beslutet. Men de skulle behöva stöd som talar om vid vilka tillfällen det kan användas och hur man ansöker om tillstånd, säger hon.

Anlagda skolbränder ökar

Statistik från Räddningsverket visar att antalet anlagda bränder mot skolor och förskolor ökar. Enligt preliminära siffror rör det sig om 260 anlagda bränder under 2006. För 2005 var den siffran 240.

– Det finns också en hel del tillbud, små anlagda bränder, som inte hamnar i utryckningsstatistiken för räddningstjänsterna, säger Malin Bengtsson vid Svenska brandskyddsföreningen.

Någon exakt siffra på hur mycket dagis- och skolbränderna kostar de svenska kommunerna finns inte.

I början av 2006 frågade Svenska brandskyddsföreningen försäkringsbolagen om vad bränderna kostade.

– De svarade runt 300 miljoner kronor. Men vi uppskattar att det snarare ligger på mellan 500 miljoner upp till en miljard kronor. I den summan ligger även kommunernas självrisk och andra kringkostnader, säger Malin Bengtsson.

Under våren kommer brandskyddsföreningen att kalla till ett möte med bland annat Skolverket och Myndigheten för skolutveckling för att diskutera anlagda skolbränder. Till hösten planeras en större konferens om ämnet.

Fredrik Gunér/TT